KẾ HOẠCH LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Năm 17, 2017 9:08 sáng

PHÒNG GD-ĐT BẮC TÂN UYÊN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                

 TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA ANH ĐÀO                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Số : 22/KH-MGHAĐ                                                Lạc An, ngày 09  tháng 5  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Lễ hội tổng kết năm học 2016 – 2017

 

Căn cứ nhiệm vụ của Ngành học mầm non;

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào;

Căn cứ vào kế hoạch số   /KH-MGHAĐ ngày    tháng 9 năm 2016 về kế hoạch thực hiện các ngày lễ hội năm học 2016 – 2017 của trường MG Hoa Anh Đào

Căn cứ hướng dẫn tổ chức “Kịch bản lễ hội ở trường Mầm non”.

Nay Trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết năm học 2016 – 2017 và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 như sau:

  1. Mục đích yêu cầu:

– Tuyên dương khen thưởng những cháu có thành tích xuất sắc trong năm học.

– Chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

– Chia tay các cháu Khối Lá.

– Các trò chơi vận động nhóm và vận động tập thể được đan xen trong lễ hội, giúp trẻ phát triển thể chất, nâng cao chất lượng chuyên đề “Giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo”

– Nội dung đa dạng, phong phú, vui tươi, sinh động, ý nghĩa, các cháu được chủ động, tích cực tham gia lễ hội, chú trọng phát triển năng lực cá nhân trẻ trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, hướng vào mục tiêu “thực hành giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

– Các nội dung được đan xen với nhau, tránh sự mệt mỏi, nhàm chán cho cháu.

  1. Đối tượng tham gia:

– Tập thể CB-GV-NV và các cháu mẫu giáo.

– Khách mời là đại diện Chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, Ban đại diện Hội CMHS của trường và các mạnh thường quân.

III. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian tổ chức: 8h sáng ngày 30 tháng 5 năm 2017.

– Địa điểm: Điểm chính trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào.

  1. Nội dung lễ hội:

Văn nghệ mở đầu

– Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu.

– Văn nghệ: Múa, hát, kể chuyện, đọc thơ, trò chơi dân gian có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, Bác Hồ, trường lớp, thầy cô, bạn bè…do các cô và các cháu biểu diễn.

– Đọc quyết định khen thưởng.

– Tuyên dương – khen thưởng.

– Cảm tưởng của học sinh Khối Lá.

– Phát biểu của Đại diện chính quyền.

– Phát biểu của Hiệu trưởng.

– Kết thúc lễ hội.

Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ tổng kết năm học 2016 – 2017 và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 của trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào.

 

Nơi nhận:                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  • PGD-ĐT
  • HT
  • Lưu VT

Nguyễn Thị Kim Ngân