KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

Tháng Ba 28, 2017 10:58 sáng

PHÒNG GD& ĐT BẮC TÂN UYÊN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG HOA ANH ĐÀO            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

 

          Số: 56 /KH-MGHAĐ                    Lạc An, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

                          KẾ HOẠCH

                      V/v Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

                                                                                     ________________________________

 

Căn cứ vào công văn số 710 /PGDĐT-GDMN ngày 19/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện  Bắc Tân Uyên, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016 – 2017;

Cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của đơn vị;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 cụ thể của đơn vị như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

– Trường Mẫu Giáo Hoa Anh Đào nằm trên địa bàn ấp 2 xã Lạc An Huyện Bắc Tân Uyên Tỉnh Bình Dương. Đa số dân địa phương, chuyên sống về nghề nông nghiệp, địa bàn rộng, trường gần đường nông thôn đất đỏ chật hẹp phụ huynh đứng chờ rước cháu dễ bị cản trở giao thông qua lại nên chưa thuận tiện đưa đón cháu vào giờ trả trẻ.

 1. Thuận lợi:

– Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt sự chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục đào tạo Tân Uyên và được sự hổ trợ nhiệt tình của ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

– Đội ngũ CB-GV-NV có tinh thần trách nhiệm trong công tác.

– Trẻ 5 tuổi ra lớp đạt chỉ tiêu.

– Phụ huynh quan tâm và phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc và giáo dục cháu.

 1. Khó khăn:

– Trường được xây dựng lâu năm, chưa đúng theo quy cách chuẩn, nên việc bố trí góc chơi và tổ chức họat động cho các cháu còn gặp khó khăn.

– Do trường lớp còn hạn chế nên chưa đáp ứng được nhu cầu cho trẻ 3-4 tuổi ra lớp.

 II. NHIỆM VỤ CHUNG:

 1. 1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Chương trình hành động số 81-CTHĐ/TU ngày 03/4/2014 của tỉnh Uỷ Bình Dương, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, NghỊ quyết số 44/NQ-CP, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và nội dung các quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND Tỉnh Bình Dương về chính sách phát triển giáo dục mầm non ( GDMN ), trong đó tập trung xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển GDMN giai đoạn 2016-2020. Trong năm học tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề Bé vui khỏe cô hạnh phúc với khẩu hiệu “ Đổi mới thực chất – hiệu quả nâng cao” với phương châm “ Trách nhiệm, năng động, sáng tạo” và khẩu hiệu hành động “ Tất cả vì học sinh thân yêu”
 2. Phát triển số lượng trẻ hàng năm, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng yêu cầu đổi mới, đảm bảo an toàn tuyệt đối, quản lý chặt chẽ bữa ăn bán trú chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ được nâng lên trong năm học 2016-2017.
 3. Duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, tăng cường các điều kiện về đội ngũ, nâng cao chuyên môn giáo viên từ đạt chuẩn đến trên chuẩn đảm bảo số lượng và chất lượng, đáp ứng têu cầu thực hiện Chương trình GDMN.

            Chú trọng cải tạo sữa chữa cơ sở vật chất (CSVC) trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển. Tham mưu tốt công tác xã hội hoá GDMN từ CMHS để đổi mới hiệu quả các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo quan điểm “ Toàn diện tích hợp-lấy trẻ làm trung tâm”; tăng cường tổ chức hoạt động vui chơi, hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ “ Học bằng chơi – chơi bằng học”; đẩy mạnh nội dung tích hợp và chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với từng độ tuổi trẻ, phát huy tiếp tục chuyên đề “ Nâng cao chất lượng phát triển vận động “ phù hợp với tình hình của địa phương và truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

            4.Tăng cường các biện pháp quản lý cơ sở nhóm trẻ lớp mẫu giáo tư thục Lạc An, đảm bảo môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ lành mạnh, thân thiện và an toàn, đặc biệt quan tâm hỗ trợ, tư vấn về thực hiện chương trình GDMN nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Duy An; tiếp tục phối hợp địa phương kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cơ sở nuôi giữ trẻ trên địa bàn.

 1. Trong năm học 2016-2017 tiếp tục tăng cường các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng và phát triển số lượng, nâng cao chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ, phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi (PCGDMNTNT), nâng cao chất lượng PCGDMNTNT đạt hiệu quả thiết thực bền vững và tạo tiền đề tiến tới phổ cập GDMN trẻ 3, 4 tuổi để  đạt trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
 2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý GDMN theo hướng phân cấp, phát huy công tác phối hợp, công tác tham mưu các cấp, các ngành, tăng cường hiệu quả tính năng động, sáng tạo, tự chủ trong thực thi nhiệm vụ của từng chức danh được phân công .
 3. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển GDMN.    

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ :

 1. Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động và các phong trào thi đua.

            – Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phương châm hành động: “ Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững” và “Trách nhiệm trong công việc, noi gương trong đời sống, dân chủ trong họat động” và “ Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”

      – Chủ đề năm học Bé vui khỏe cô hạnh phúc với phương châm “Năng động – sáng tạo,” thực hiện khẩu hiệu “Tận tâm, tận tụy, tận lực vì các cháu thân yêu”, với tinh thần nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học, đánh giá toàn diện chính xác chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.

      – Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo”phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiên học sinh tích cực” thành phong trào hành động thiết thực cụ thể thường xuyên trong nhà trường.

      – Tất cả CB-GV-NV trong nhà trường tự giác tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp ,ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng theo yêu cầu đổi mới, nâng cao chăm sóc giáo dục trẻ.

   – Tiếp tục xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn trong lớp học tạo môi trường sư phạm khang trang sạch đẹp, an toàn lành mạnh, đối xử công bằng với các cháu, tích cực hình thành cho trẻ có thói quen mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, lễ phép trong ứng xử. Duy trì đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống qua các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca, Tết Trung Thu, Hội thi bé chuẩn bị vào lớp 1, an toàn giao thông, Mừng tết Nguyên Đán, Tết thiếu nhi … thành các lễ hội thường xuyên trong nhà trường.     

 1. Phát triển mạng lưới trường lớp

*Nội dung 

– Tiếp tục củng cố và phát triển quy mô trường, lớp đáp ứng yêu cầu phát triển GDMN cho trẻ dưới 5 tuổi phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt chú trọng công tác tham mưu quy hoạch, xây dựng trường lớp mầm non công lập và ngoài công lập ở địa phương để đáp ứng nhu cầu gửi con của các bậc phụ huynh.

            – Ưu tiên huy động tối đa trẻ 5 tuổi ra lớp học bán trú ở lại cả ngày.

            – Tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền trên bản tin bằng nhiều, hình thức đa dạng, phong phú thu hút CMHS xem và hưởng ứng

            * Chỉ tiêu :

            – Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%

            – Phân chia nhóm lớp theo đúng độ tuổi tuyệt đối không có lớp ghép

            – Duy trì và bảo đảm tỷ lệ chuyên cần của trẻ đến lớp ít nhất 90%, riêng trẻ MG 5 tuổi đạt 92%-95% trở lên.

            – Phấn đấu tỷ lệ chuyên cần đạt 92%-95% trở lên

            – Quan tâm huy động trẻ khuyết tật đến cơ sở GDMN học hòa nhập.

– số liệu điều tra: từ 0-2 tuổi : 396/179 nữ;

                                    3-5 tuổi : 478/212 nữ ;

          Tổng số trẻ từ 0-5 tuổi : 874/391 nữ

– Số trẻ ra lớp năm học 2016-2017:

+ Số trẻ huy động: trẻ từ 3-5 tuổi : 239/478 trẻ đạt 50%.

+ Tổng số lớp : 6 lớp ; Trong đó : 2 lớp Chồi, 4 lớp Lá

+ Riêng trẻ 5 tuổi ra lớp : 151/151 trẻ đạt tỉ lệ 100%

+ So với năm học trước số trẻ 5 tuổi tăng 11 trẻ

+ Số trẻ 5 tuổi có hộ khẩu địa phương học tại địa phương: 146 trẻ.

+ Số trẻ học trái tuyến trong Huyện: 02 trẻ

+ Số trẻ học trái tuyến ngoài tỉnh: 03 trẻ

+ Lớp mẫu giáo Duy An : có 65 trẻ ; trong đó 3 tuổi 29 trẻ, 4 tuổi 36 trẻ

*Biện pháp:

– Vaän ñoäng CMHS  hưởng ứng tốt  “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”

– Chuẩn bị vệ sinh trang trí phòng, lớp sạch sẽ đẹp thu hút cháu đến lớp.

– Phối hợp với dân số, y tế và giáo viên phụ trách công tác phổ cập giáo dục để  nắm số lượng trẻ từ 0-5 tuổi trong địa bàn. Huy động và tạo điều kiện cho tất cả các cháu 5 tuổi được đến trường.

– Thực hiện tốt công tác điều tra, thống kê, báo cáo

– Tăng cường các biện pháp trang trí nhóm lớp, nội dung phong phú phù hợp theo từng chủ điểm hàng tháng với độ tuổi trẻ, tạo môi trường sư phạm khang trang xanh – sạch – đẹp- an toàn  để duy trì sỉ số học sinh

– Vận động phụ huynh cho các cháu đi học đều để đảm bảo tỉ lệ chuyên cần.                                                           

– Tập trung kinh phí đầu tư trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ 5 tuổi ; tuyển dụng giáo viên đứng lớp giảng dạy trẻ 5 tuổi phải đạt trình độ chuyên môn  trên chuẩn.

            – Phối hợp với địa phương để khuyến khích các cá nhân mở trường,lớp mầm non tư thục đảm bảo tuân thủ các điều kiện cấp phép và cấp phép hoạt động giáo dục theo đúng điều lệ trường mầm non và quy chế hoạt động của trường tư thục.

 1. Phát huy hiệu quả chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ5 tuổi (PCGDMNTNT).

  * Nội dung:

  – Tiếp tục giữ vững và phát huy hiệu quả công tác PCGDMNTNT đảm bảo xã đạt chuẩn PCGDMNTNT theo kế hoạch đã đề ra, tập trung nâng cao chất lượng,đảm bảo kết quả đạt các chỉ tiêu của Phòng GD đề ra.

  – Chủ động tham mưu chính quyền địa phương, phối hợp các ban ngành có liên quan chuẩn bị tích cực về đội ngũ, cơ sở vật chất tiến tới phổ cập mầm non cho trẻ 4 tuổi.

– Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, công nhận duy trì kết quả PCGDMNTNT đạt chất lượng bền vững theo Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về Điều kiện bào đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT.

 * Chỉ tiêu phấn đấu:

 – Tỉ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp tại địa phương đạt 100%

  – Tỉ lệ chuyên cần đạt 92-95%

  – Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 %

  * Biện pháp:

  – Rà soát đánh giá lại các điều kiện tiêu chuẩn PCGDMNTNT theo văn bản số 18/VBHN-BGDĐT ngày 20/5/2014 của BGDĐT (hợp nhất thông tư 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/11/2013 và Thông từ 32/2010/TT-BGDĐT ngày 2/12/2010),tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu các cấp lãnh đạo để đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ.

  – Phối hợp với UBND và các ban nghành địa phương của xã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác PCGDMN trên địa bàn vào tháng 9/2016.

– Phối hợp với các ban ngành đoàn thể đi điều tra theo từng ấp cụ thể chính xác cho các cháu 5 tuổi ra lớp đạt yêu cầu.

– Rà soát kịp thời những cháu có chế độ chính sách, hổ trợ trẻ em khó khăn đi học để đảm bảo bền vửng.

–  Tập trung đầu tư kinh phí bổ sung đồ dùng đồ chơi trang thiết bị cho lớp mẫu giáo 5 tuổi.

            – Tích cực nâng cao chăm sóc giáo dục trẻ có tâm thế chuẩn bị vào lớp 1

            – Tiếp tục tham mưu lãnh đạo các cấp thực hiện việc xây dựng kế hoạch lộ trình chuẩn bị tích cực các điều kiện tiến tới thực hiện PCGDMN cho trẻ 3,4 tuổi tại địa phương.

 1. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả họat động chăm sóc, giáo dục trẻ:

            – Năm học 2016-2017 cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào luôn thực hiện tốt tận tâm yêu thương trẻ, tận tụy, say mê và kiên trì với công việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tận lực, đoàn kết với mọi thành viên trong nhà trường, sẵn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tất cả hết lòng hết sức vì các cháu  mầm non với tinh thần chủ động, kiên quyết:” Nuôi – dạy  trẻ theo phương pháp khoa học, đánh giá toàn diện, chính xác chất lương chăm sóc, giáo dục trẻ”.Xây dựng môi trường giáo dục xanh – sạch- đẹp- an toan- thân thiện.

            – Quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với đội ngũ CB-GV-NV và cha mẹ học sinh trong công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất lẫn tinh thần trong toàn đơn vị.

            – Tiếp tục triển khai thực hiện công tác y tế trường học theo Công văn 1103/PGDĐT-GDMN ngày 02/10/2013 của Phòng GDĐT, căn cứ Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng trường học an toàn, phòng, tránh tai nạn, thương tích cho trẻ và Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở GDMN. Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tổ chức  đánh giá, rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT, triển khai nhân rộng những điển hình tốt trong quá trình thực hiện, nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở GDMN.    

            – Tổ chức đánh giá và báo cáo 3 lần/ năm học ( 30/9; 30/12/2016 và 10/4/2017) về các nội dung của “Ban chăm sóc sức khoẻ, xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ” theo tinh thần công văn số 1103/PGDĐT-GDMN ngày 02/10/2013 và công văn số 681/PGDĐT-GDMN ngày 19/10/2010…( bảng kiểm, bảng đánh giá các nội dung: Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Công tác y tế trường học ) .

            – Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra, kiểm soát bằng nhiều hình thức như lồng ghép vào các đợt kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất…

            – Tăng cường các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ sức khoẻ cho trẻ.

            4.2. Công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng

 1. a) Nội dung:

            – Quản lý chặt chẽ việc tổ chức bữa ăn cho trẻ, thực hiện nghiêm túc các quy định về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo Thông tư 08/2008/TTLT/BYT-BGDĐT, đảm bảo trẻ được ăn đúng-ăn đủ chế độ, công khai rõ ràng, kịp thời với cha mẹ trẻ chế độ ăn, mức ăn của trẻ hàng ngày. Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, đảm bảo cơ cấu dinh dưỡng phù hợp với nhóm tuổi và điều kiện thực tiễn của địa phương. Xây dựng thực đơn, tính khẩu phần trên phần mềm dinh dưỡng đủ cơ cấu dưỡng chất theo quy định. 

            – Tiếp tục triển khai và học tập trong hội đồng sư phạm “ Quy chế nuôi dạy trẻ” các văn bản chỉ đạo Sở, Phòng Giáo dục về công tác đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non.

            – 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe theo định kỳ năm 2 lần ( tháng 09 và tháng 3) và theo dõi sự phát triển của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi dưới 5% so với đầu năm học, khống chế tỷ lệ thừa cân, béo phì.

            – Phối hợp ý tế xã thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng, Vac-xin sởi, Rubella… cho trẻ, phòng bệnh theo mùa.

 

 1. b) Chỉ tiêu:

            – 100% các nhóm lớp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn tuyệt đối thể chất lẫn tinh thần cho trẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo công văn và thực hiện  tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại đơn vị nhất là phòng bệnh tay-chân-miệng, sốt xuất huyết, cúm A H1N1…

            – 100% thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dạy trẻ và các văn bản chỉ đạo của ngành

            – 100% số trẻ được cân đo lên biểu đồ tăng trưởng kịp thời.

            – 100% số trẻ được khám sức khỏe 2 lần/năm học,( tháng 9 và tháng 3)

            – Phấn đấu giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 5 % so với đầu năm,

            – 100% trẻ thực hiện rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy.

            – 100% nhóm, lớp cho trẻ ngủ màn.

            – 100% trẻ mẫu giáo thực hiện chải răng sau khi ăn, trẻ 5 tuổi chải răng đúng phương pháp.

            – 100% trẻ có đồ dùng vê sinh, đồ dùng ăn uống cá nhân riêng có ký hiệu, có thói quen hành vi văn minh, lịch sự; thường xuyên rèn luyện trẻ kỹ năng sống tự  phục vụ.

            – 100% cấp dưỡng đảm bảo tốt vệ sinh ATTP trong sơ chế- chế biến …

            – Tiếp tục thực hiện tốt 3 không trong trường học :

            + Không dịch bệnh

            + Không để xảy ra tai nạn đối với trẻ

            + Không ngộ độc thực phẩm

            – Thành viên tổ tự quản thực hiện theo kế hoạch được phân công.

            – Thực hiện tốt việc lên thực đơn, hóa đơn đi chợ  và điều chỉnh khẩu phần ăn hằng ngày – tuần trên phần mềm Nutrikids ( trước 1 tuần). Giới thiệu món ăn mới 1-2 món / tháng phù hợp độ tuổi.

            – Tổ chức dự  giờ nấu ăn có ghi nhận vào sổ theo dõi hằng tháng kết hợp khi giới thiệu món ăn .Tham gia hội thi cấp dưỡng giỏi các cấp.

            – 100% CB-GV-NV khám sức khỏe định kỳ theo qui định của ngành.

            – Công khai chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, tỷ lệ SDD, chất lượng bữa ăn, tiền ăn.   

            – Có cấp giấy chứng nhận bếp đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.

            – Nhà trường thực hiện ký cam kết không xảy ra ngộ độc thực phẩm

            – CB- GV- NV được tập huấn VSATTP, phòng bệnh tay chân miệng…       

            – Giáo viên thao giảng  2 tiết/ năm học có lồng nội dung Giáo dục dinh dưỡng ,GD bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, biển hải đảo…

            – Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, , quan tâm đặc biệt đến trẻ thấp còi dưới 5% so với đầu năm học, khống chế tỷ lệ dư cân béo phì, tích cực bằng nhiều giải pháp giúp trẻ phát triển tầm vóc, trí tuệ tốt, hạn chế không để xảy ra các bệnh trong trường như : Sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt … 

 1. c)  Biện pháp:

            – Phối hợp với Y tế về nội dung phòng chống dịch bệnh qua bảng tin tuyên truyền của trường, nhóm lớp và có kế hoạch vệ sinh nhóm lớp, ĐDĐC theo lịch

            – Bếp ăn theo quy trình bếp một chiều

            – Tăng cường công tác quản lý, tích cực trong công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Hình thành trẻ nề nếp thói quen tốt, hành vi văn minh; kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự bảo vệ an toàn cho bản thân, giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp phân công  tổ trực nhật, phối hợp, biết chia sẻ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

            – Tiếp tục xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích theo thông tư 13/2010/TT-BGD ĐTngày 15/04/2010 của Bộ Giáo dục Đào tạo

            – Tất cả giáo viên 6 lớp thực hiện đúng qui định chấm chuyên cần hàng ngày vào sổ theo dõi nhóm lớp; nhắc nhỡ phụ huynh cho trẻ đi học đều ; kế toán bán trú kết hợp chấm công ăn hàng ngày ghi nhận trẻ vắng theo sổ chấm công nhóm lớp.

            – Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi và học liệu phục vụ dạy học, sắp xếp bố trí các góc hoạt động, ĐDĐC hợp lý và đảm bảo an toàn mọi lúc mọi nơi. Tạo môi trường và bầu không khí thân thiện sạch sẽ an toàn trong các hoạt động học tập, vui chơi, ăn ngủ. Tạo môi trường xanh – sạch – đẹp – an toàn – thân thiện cho trẻ hoạt động thoải mái, vui vẽ, tích cực. Quan tâm chăm sóc trẻ ở mọi lúc mọi nơi, đảm bảo an toàn cho trẻ, phòng tránh tai nạn thương tích…tham gia các lớp tập huấn của ngành tổ chức. Tổ chức chế độ sinh hoạt trong ngày với các hoạt động hợp lý, phù hợp với độ tuổi.

            – Lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe trẻ: “Chấm đúng, chấm chính xác, kết quả thực chất” trong sổ sức khỏe theo biểu đồ phát triển của trẻ.  Cân đo theo dõi trẻ tại nhà trường, hàng tháng cân trẻ suy dinh dưỡng + trẻ thừa cân-béo phì ( trẻ bị bệnh nhiều ngày). Trẻ mẫu giáo phát triển bình thường 1 quý cân  1 lần  đánh giá trẻ qua BĐPT về suy dinh dưỡng thấp còi, chiều cao, cân nặng vào sổ theo dõi tổng hợp nhà trường, sổ nhóm, lớp. Kết hợp gia đình về cách chăm sóc và chế độ ăn hàng ngày của trẻ.

            – Nhà trường lập kế hoạch phổ biến đến CB-GV-NV về tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh; Thành lập tổ tự quản, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bổ sung cung cấp và cập nhật kiến thức dinh dưỡng và sức khỏe cho đội ngũ GV, CD, PH và trẻ. Giáo viên thực hiện tốt các thao tác vệ sinh đối với trẻ.

– Kết hợp tốt với y tế trạm địa phương tiêm ngừa các loại văcxin : VNNB miễn phí, uống Vitamin A, uống sabin ngừa bại liệt, khám sức khỏe cho trẻ theo định kỳ năm/ 2lần.

            – Rèn luyện giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong sinh hoạt hàng ngày, hình thành nề nếp thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ như: Giáo dục vệ sinh cá nhân, nề nếp “ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy” thường xuyên cho trẻ ngủ màn, hình thành trẻ kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự bảo vệ an toàn cho bản thân, biết giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp, phân công tổ trực nhật biết phối hợp, chia sẽ,  nhường nhịn giúp đỡ nhau trong công việc.

            – Thưòng xuyên rèn nề nếp vệ sinh ăn ngủ và hình thành cho trẻ những thói quen văn minh, kỹ năng tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày, biết giữ vệ sinh môi trường, giáo dục giới tính cho trẻ. Giúp trẻ nhận biết đúng ký hiệu riêng, hướng dẫn trẻ 5 tuổi biết chải răng đúng phương pháp.

             – Phó hiệu trưởng phụ trách bán trú phân công giáo viên nhóm lớp kiểm tra theo lịch phân công về chất lượng thực phẩm hằng ngày, ghi nhận tình trạng thực phẩm, giá cả, số lượng. Đội tự quản phối hợp kiểm tra VSATTP theo các qui định nhà trường đề ra.

            – Hàng năm nhà trường bổ sung đồ dùng phục vụ bếp ăn đầy đủ và loại bỏ đồ dùng cũ hư, bếp ăn đảm bảo khâu sống, chín theo quy trình bếp 1 chiều. Thực hiện đúng thực đơn, tổ chức các bữa ăn cho trẻ đúng chế độ ăn hàng ngày, PHT bán trú cân đối phiếu chợ và khẩu phần ăn ngày trên phần mềm Nutrikids, công khai chế độ và tiền ăn hàng ngày.

            – Hàng năm nhà trường ký hợp đồng đầy đủ với các hộ mua bán cung cấp thực phẩm có mang tính pháp chế đúng giấy phép kinh doanh, có phiếu kiểm dịch động vật trong ngày, hợp đồng gas có bảo trì đường ống dẫn gas và nhà để gas.

            – Thực hiện đúng qui trình bếp một chiều, đảm bảo VSATTP và vệ sinh trong ngoài bếp ăn. Lưu mẫu thức ăn hàng ngày đủ số lượng (250gram) trong tủ lạnh dưới 5oC có sổ ghi nhận món ăn, ngày giờ, người lưu;  trực tiếp ghi ngoài hộp lưu mẫu tên món ăn, ngày giờ lưu đầy đủ và xử lý sau 24 giờ.

            – Phó hiệu trưởng phụ trách bán trú phát động phong trào thi đua giới thiệu món ăn từ 1 – 2 món/tháng phù hợp độ tuổi, có kế hoạch dự giờ nấu ăn trong tổ. Cấp dưỡng thực hiện tốt khâu vệ sinh cá nhân, đồng phục bảo hộ lao động, có kế hoạch phân công bếp chính – bếp phụ, trực sáng – trực trưa, thực hiện theo kế hoạch trực vệ sinh  ngày – tuần – tháng.

            – Chế biến thức ăn cho trẻ đúng thực đơn, đúng chế độ; công khai thu chi tiền ăn trong ngày. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chế độ ăn của trẻ. Giáo viên phối hợp với nhà trường theo dõi thực phẩm hàng ngày theo lịch phân công và ghi nhận  xét về chất lượng, số lượng, giá cả…

            – Thành lập BCĐ tổ tự quản giám sát việc thực hiện kế hoạch tổng vệ sinh hằng tuần để phòng chống dịch tay chân miệng, chăm sóc sức khỏe và phòng các bệnh trong năm. Nhóm lớp lên  kế hoạch tổng vệ sinh hằng tuần. Kiểm tra chất lượng nguồn nước hằng năm ..

            – Tạo thói quen tốt các thao tác vệ sinh đối với trẻ mẫu giáo thường xuyên rèn luyện các thao tác vệ sinh cho trẻ, tạo cho trẻ có thói quen nề nếp vệ sinh văn minh qua các chuyên đề lồng ghép hoạt động hàng ngày. Dự giờ tổ chức ăn ngủ, các sinh hoạt trong ngày (công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh trẻ, VSATTP, VSMT), phối hợp tổ tự quản kiểm tra VSATTP theo kế hoạch. Trẻ nhóm trẻ làm quen các chế độ sinh hoạt trong ngày

            – Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cơ bản về GDDD và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường. Thực hiện tốt sổ sức khỏe và theo dõi BĐTT về cân nặng, chiều cao theo biểu đồ bé trai, bé gái chính xác không tẩy xóa và bảo quản cẩn thận.

            – Giáo viên kết hợp với gia đình để đưa các hoạt động GDDD – sức khỏe – vệ sinh gắn liền với cuộc sống ở gia đình và cộng đồng vào các buổi họp phụ huynh nhóm lớp, giờ đón trả trẻ. Tiếp tục lồng ghép các nội dung chuyên đề vào các hoạt động trong ngày GDDD-VSATTP, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo duc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo.

            – Các nội dung tuyên truyền về CS-ND – GDDD…theo nhóm lớp trên bản tin rõ ràng , hình ảnh đẹp. Kết hợp tuyên truyền với PH qua giờ đón trả trẻ, họp PH nhóm  lớp. Bảng tin trường, nhóm lớp.

            – Tiếp tục triển khai và học tập trong hội đồng sư phạm “ Quy chế nuôi dạy trẻ” các văn bản Sở, Phòng Giaos dục về công tác đảm bảo đảm an toàn cho trẻ trong trường mầm non, phối hợp kiểm tra các điều kiện theo định kỳ nhà trường.

            – Thường xuyên cập nhật công nghệ thông tin về sức khỏe, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ để nâng cao hiểu biết về chuyên môn.        

            – Lồng ghép vào các cuộc họp CMHS định kỳ trong năm 2 lần, lồng ghép những nội dung HTTGĐĐHCM, TKNL, ATGT, Tổ chức họp phụ huynh từng khối lớp. …

            – Thực hiện theo Điều lệ trường mầm non, quy chế nuôi dạy trẻ. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn .

            – Cùng nhà trường tổ chức công tác kiểm tra theo kế hoạch trong năm,  kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất tạo điều kiện để cùng nhau tham gia công tác thực hiện dân chủ .

            – Phối hợp giữa chuyên môn bán trú –  chuyên môn giáo dục để giúp đỡ giáo viên-nhân viên  làm tốt nhiệm vụ, có ý thức tự nguyện tự giác không mang tính đối phó.   

            – Lập kế hoạch phòng chống SDD, trẻ thấp còi , trẻ dư cân béo phì. Có biện pháp theo từng nhóm lớp để theo dõi kịp thời.

            – Tăng cường vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường các khu vực trong trường, thường xuyên khai thông cống rảnh …

            – Phó hiệu trưởng bán trú xây dựng kế hoạch cụ thể năm, tháng, tuần của các khối lớp về công tác tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con theo khoa học, chú ý hình thức tuyên truyền trên các bảng tin đẹp, phải có hình ảnh, chữ viết to, rõ, nội dung ngắn ngọn, đủ ý nghĩa.

            – Thực hiện phòng chống HIV/AIDS trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo Luật phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015.

            – Cán bộ giáo viên,nhân viên thường xuyên khám sức khỏe định kỳ, không để xảy ra lây lan bệnh từ cô sang cháu.

            – Tổ chức cho trẻ SDD uống thêm sữa, ăn bánh Flan, tăng cường vận động cho trẻ béo phì.            

4.3- Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

– Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo phân phối Chương trình khung theo quy định; thực hiện nghiêm túc, nề nếp chế độ sinh hoạt hàng ngày theo quy định Chương trình. Tăng cường các điều kiện (đội ngũ, CSVC, TBDH-ĐDĐC) để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đạt hiệu quả.

– Ban giám hiệu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm “toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm”.

– Chú trọng giáo dục hình thành và phát triển hành vi, thói quen tốt cho trẻ, giáo dục kỹ năng sống phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

– Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban hướng dẫn nghiệp vụ mầm non trường để hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ giáo viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, năng lực thực hành chuyên môn trong thực hiện Chương trình GDMN trên cơ sở phát triển linh hoạt, sáng tạo, gắn với thực tiễn của địa phương.

– Thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”, đặc biệt là việc khai thác sử dụng hiệu quả các điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường giáo dục của chuyên đề.

– Tiếp tục nâng cao chất lượng việc tích hợp, lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình GDMN.

– Chỉ đạo, quản lý giáo viên lớp MG 5 tuổi thực hiện nghiêm túc việc sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, đảm bảo đúng mục đích hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ vào lớp 1.

– Thực hiện công bằng trong GDMN, quan tâm ưu tiên đối với nhóm trẻ có nhiều thiệt thòi. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách và huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

– Phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về chăm sóc giáo dục trẻ cho chủ nhóm/lớp, người chăm sóc trẻ tại nhóm trẻ độc lập tư thục.

* Chỉ tiêu:

– 100% giáo viên thực hiện có hiệu quả việc đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm “toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm”.

100% giáo viên dạy lớp nắm vững nội dung phương châm hành động của nhà trường: “Trẻ vui khỏe – Cô hạnh phúc”.

6/6 lớp thực hiên tốt việc xây dựng môi trường giáo dục cho cho trẻ theo quan điểm “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

– 6/6 lớp thực hiện chuyên đề Giáo dục phát triển vận động và các chuyên đề

– 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá sự phát triển theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi

– 6/6 lớp sử dụng phần mềm Kidsmart – Happy kid

– 6/6 lớp được phân công thực hiện chuyên đề lớp điểm.

– Giáo viên dự giờ: 120 tiết

  – Giờ dạy tốt : 1 tiết/1 chủ điểm

  – Thao giảng : 30 tiết/năm

  – 5/15 giáo viên được kiểm tra chuyên môn. (đạt 30%)

  – 12/15 giáo viên tham gia thi Giáo viên giỏi cấp cơ sở. (đạt 80%)

  – 4/15 giáo viên đăng ký tham gia dự thi Giáo viên giỏi cấp huyện (đạt 26,7%)

  – 10/18 CB – GV – NV đăng ký viêt sáng kiến kinh nghiệm (đạt 55,55%)

  – Đồ dùng dạy học : Mỗi giáo viên 2 bộ/chủ đề.

  – Tỷ lệ chuyên cần đạt : trên 92%

  – Tỷ lệ bé ngoan đạt trên 85%

  * Biện pháp:

– Triển khai và quán triệt phương châm hành động của nhà trường: “Bé vui khỏe – Cô hạnh phúc”

– Ban giám hiệu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm “toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm”.

– Tăng cường các điều kiện (đội ngũ, CSVC, TBDH-ĐDĐC) để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đạt hiệu quả.

– Tăng cường áp dụng đa dạng các hình thức, phương pháp giáo dục trẻ, chú trọng hoạt động vui chơi, thường xuyên tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia các hoạt động  khám phá, trải nghiệm theo phương châm “Học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với độ tuổi trong thực hiện Chương trình GDMN.

– Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các lớp thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Định hướng, tư vấn, hỗ trợ giáo viên các nội dung và cách thiết kế môi trường giáo dục (môi trường xã hội và môi trường vật chất) cho trẻ hoạt động, đó là: Môi trường mà trẻ tham gia xây dựng cùng với giáo viên, môi trường luôn phong phú các góc hoạt động trong lớp và ngoài trời, môi trường có học liệu đa dạng, hấp dẫn luôn kích thích, khuyến khích trẻ có thể sử dụng theo nhiều cách sáng tạo khác nhau, môi trường luôn tận dụng được các điều kiện, cơ hội sẵn có, môi trường mà giáo viên luôn trò chuyện và chơi với trẻ, trẻ có nhiều cơ hội lựa chọn học liệu và hoạt động một cách tích cực…Giáo viên là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ được chiếm lĩnh kiến thức một cách tốt nhất.

–  Xây dựng môi trường giao tiếp, môi trường chữ viết, thường xuyên tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ ở mọi nơi mọi lúc, phát triển kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là khả năng mạnh dạn, tự tin, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm.

– Phân công cụ thể cho các lớp thực hiện các chuyên đề, có kế hoạch kiểm tra trong các hoạt động dự giờ thao giảng. Hướng dẫn giáo viên lồng ghép các chuyên đề vào các hoạt động của trẻ, phù hợp từng chủ đề cách linh hoạt, khéo léo, không gượng ép, hình thức.

– Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN ở tất cả các nhóm lớp, thực hiện  Thông tư 23/BGD&ĐT về quy định bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, tiếp tục bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 5 tuổi về việc sử dụng bộ chuẩn đánh giá trẻ vào quá trình thực hiện các chủ đề, lựa chọn các mục tiêu phù hợp với chủ đề.

– Phối hợp với lãnh đạo và các ban ngành của địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để tất cả các trẻ được đến trường và hưởng mọi quyền lợi theo chế độ. Giáo viên luôn công bằng với trẻ, không phân biệt đối xử,

– Tuyên truyền rộng rải đến các bậc phụ huynh và cộng đồng về mục tiêu, nội dung giáo dục; biết về Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và biết cách sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi trong việc theo dõi sự phát triển của trẻ, phối  hợp giữa gia đình và nhà trường để giúp trẻ phát triển toàn diện.                                                                                                                                                    

4.4. Kiểm định chất lượng GDMN và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

            – Năm học 2016-2017 này trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào đang trong giai đoạn xây dựng trường mới.

            – Tiếp tục phát triển số lượng và nâng cao chất lượng theo lộ trình, kế hoạch đã đăng ký phấn đấu trong giai đoạn .

            – Tiếp tục đẩy mạnh công tác tự đánh giá kiểm định trường mầm non, tham gia các lớp bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ

            – Tạo mọi điều kiện cho cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn.

   – Trang bị đầy đủ trang thiết bị theo Thông tư 02 của Bộ GDĐT

 1. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi.

* Nội dung:

– Hiệu trưởng tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giám sát, theo dõi tiến độ xây dựng mới các công trình nhà trường, kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung  nhằm đảm bảo từng chi tiết công trình phù hợp, tiện dụng với đặc thù sinh hoạt của trẻ trong trường xây mới trong lộ trình theo công văn 1261/UBND

– Nhà trường tiếp tục rà soát  đồ dùng-đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN (TT 02/2010/BGDĐT ngày 11/2/2010 và QĐ 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, chủ trương mua sắm từ các nguồn kinh phí, đặc biệt đảm bảo 100% các lớp MG 5 tuổi đạt điều kiện có đủ thiết bị tối thiểu về Phổ cập GDMN 5 tuổi;

– Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các cá nhân có điều kiện đầu tư cho GDMN, khuyến khích đầu tư phát triển ổn định, bền vững, theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá;

– Tăng cường công tác tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình mua sắm, tự làm thiết bị dạy học-đồ dùng đồ chơi các lớp nhằm tăng cường hiệu quả thiết thực trong khai thác, sử dụng và bảo quản bằng nhiều hình thức kiểm tra định kỳ, đột xuất hoặc lồng ghép vào các kỳ thanh tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch …

*Chỉ tiêu:

            – Mỗi giáo viên làm đồ dùng đồ chơi 10 bộ/năm  và 3 tập truyện tranh.

            – Thực hiện các nguồn thu theo thỏa thuận với phụ huynh và chỉ đạo của ngành, đảm bảo nguyên tắc thu chi tài chính, cập nhật sổ sách kịp thời, chính xác, trình bày rõ, sạch, đẹp. Công khai tài chính các loại quỹ hàng tháng.

– Phát huy phong trào làm ĐDDH-ĐC dạng mở, làm rối để thực hiện tiết dạy đạt hiệu quả hơn.

– Kiểm tra, theo dõi  chặt chẽ việc sử dụng và bảo quản tài sản nhà trường, chống lãng  phí điện, nước, gas và các vật tư khác.

– Đảm bảo 100% các lớp MG 5 tuổi đạt điều kiện có đủ thiết bị tối thiểu về Phổ cập GDMN 5 tuổi theo thông tư 02/2010/TT-BGDĐT và QĐ 3141/QĐ-GDĐT ngày 30/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

*Biện pháp:

            – Lên kế hoạch dự trù kinh phí trong nguồn ngân sách trang bị thêm những thiết bị còn thiếu.

– Tiếp tục tham mưu lãnh đạo phòng giáo dục tu sửa cơ sở vật chất và trang bị những thiết bị còn thiếu.

            – Xây dựng kế họach chi tiêu và tham mưu với ban đại diện cha mẹ các cháu để vận dụng nguồn hội phí nhằm đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa giáo dục trong các hoạt động giáo dục của nhà trường            

 – Tăng cường bằng hình thức mời phụ huynh đến dự các hoạt động trong ngày của trẻ

             – Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong việc hỗ trợ kinh phí cho ngày hội ngày lễ, hội thi, tổng kết năm học…   

 – Có kế hoạch trang cấp thiết bị, đồ chơi  phục vụ cho việc thực hiện chương trình  theo đề nghị hợp lý của giáo viên và phù hợp với tình hình của lớp.

  – Khuyến khích giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu sẵn có; động viên cha mẹ trẻ và cộng đồng hỗ trợ các phế liệu để làm đddh – đc cho trẻ

 – Tiết kiệm vật tư, nguyên liệu trong quá trình sử dụng, kiểm tra cẩn thận: Điện,nước, quạt, trước khi ra về.

            – Phân công giao trách nhiệm từng cá nhân giáo viên lớp nào quản lý lớp đó, thường xuyên kiểm tra môi trường được sạch thoáng mát tươi xanh

            – Đẩy mạnh công tác bảo quản, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi.

– Tăng cường hiệu quả thiết thực trong khai thác, sử dụng và bảo quản đồ dùng đồ chơi.

           – Kiểm tra, đảm bảo bếp ăn thực hiện đúng dây chuyền hoạt động,đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.Xử lý chất thải, phòng chống cháy nổ đảm bảo đúng quy định.

– Bảo quản tốt tài sản.

            – Thực hiện kiểm kê tài sản theo định kỳ 2 lần/năm ( tháng 9, tháng 5)

 1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên (GV)

* Nội dung: Thực hiện đồng bộ việc đổi mới quản lý giáo dục về 2 phương diện : phương thức quản lý và phong cách quản lý. Thường xuyên nâng cao hiểu biết về các văn bản quy định hiện hành, Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 Thông tư liên tịch Bộ GDĐT và Bộ nội vụ quy định khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập.

            – Ban giám hiệu có sự linh hoạt, sắp xếp bố trí, giải quyết kịp thời những khó khăn tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên trong đơn vị an tâm công tác, đảm bảo duy trì đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng thực hiện tốt công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

            – Tăng cường bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp, kỹ năng phát triển nghề nghiệp bằng nhiều giải pháp tích cực như: đa dạng về hình thức bồi dưỡng, bồi dưỡng theo nhóm, cá nhân… với những nội dung phù hợp, thiết thực. Đặc biệt chú ý tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên chủ động, tích cực tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo;

            – Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa sổ sách giáo viên theo hướng gọn nhẹ tin học hóa có hiệu quả.

            – Tổ chức thực hiện quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008, Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non Thông Tư 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011, đảm bảo chất lượng đội ngũ tương xứng với trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

+ Hiệu trưởng quản lý, đánh giá xếp loại phó hiệu trưởng, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp, đảm bảo đúng mục đích ý nghĩa, giúp giáo viên xác định thực năng lực nghiệp vụ của bản thân, tăng cường tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, đảm bảo không để xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

            – Hướng dẫn, tổ chức các đoàn thể, giáo viên, nhân viên đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng hàng năm .

            – Triển khai và hướng dẫn thực hiện đúng, đủ, công khai các văn bản pháp qui và công tác tài chính.

            – Ban giám hiệu chăm lo thiết thực đời sống cũng như có nhiều biện pháp giảm tải cường độ lao động cho đội ngũ bằng nhiều biện pháp tích cực.

            – Đầu năm học mỗi giáo viên đăng ký phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy, trình độ tin học, ngoại ngữ và tự đăng ký phấn đấu  tự học tự bồi dưỡng.

* Chỉ tiêu:

            -100% CB.GVCNV không vi phạm đạo đức nhà giáo, có ý thức cầu tiến trong chuyên môn,nhiệt tình trong công tác tận tâm, tận tụy, tận lực thường xuyên rèn luyện về mọi mặt   xứng đáng là tấm gương sáng cho các cháu noi theo.

            – 100%CB-GV-NV “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

            – 100% Giáo viên lên lớp có đủ ĐDDH- ĐC cho trẻ, nâng cao chất lượng giảng dạy  thông qua thao giảng, dự giờ.

            – 100% giáo viên được học bối dưỡng chuyên môn, chính trị hè.

            – 100% giáo viên đạt chuẩn hoá GDMN

            –  Hiện có 40% giáo viên đạt trên chuẩn (Phấn đấu đến tháng 3/2017 Giáo viên dạy trẻ 5 tuổi đạt tỉ lệ chuyên môn trên chuẩn là 82%)

            – 100% CB-GV học bồi dưỡng thường xuyên

            –  Họp hội đồng mỗi tháng,họp 1 lần vào 5 tây hàng tháng

–  Họp chuyên môn mỗi tháng họp 2 lần vào giửa tháng và cuối tháng.

– Tổ chức đánh giá chất lượng đội ngũ theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non tháng 5.

–  Phấn đấu CBQL đạt trình độ đào tạo trên chuẩn 100% trở lên ,giáo viên đạt trình độ trên chuẩn ít nhất 50%.

– Viết sáng kiến kinh nghiệm: 10 bản

Giáo viên:

– Loại xuất sắc: 08 giáo viên

– Loại khá: 07 giáo viên; loại trung bình 01, không có loại yếu kém

Nhân viên:

Loại xuất sắc:03

Loại khá: 05 , loại trung bình 01; không có loại yếu kém

            Tổng số CB-GV-NV: 27

– Trình độ đào tạo:

– Ban giám hiệu: 3 (cao đẳng:1; Đại học:2)

– Cán bộ quản lý đủ theo yêu cầu

– Giáo viên mẫu giáo:15 trong đó : 9 trung cấp, 4 cao đẳng, 02 đại học

– Giáo viên đủ  2,5 cô/ lớp

– Nhân viên : 9 trong đó:1 kế tóan, 1 văn thư, 1 Y tế, 1 phục vụ, 2 bảo vệ, 3 cấp dưỡng

            * Biện pháp:

– Thực hiện đúng, đủ, công khai các văn bản pháp qui và công tác tài chính.

– Ban giám hiệu chăm lo thiết thực đời sống cũng như có nhiều biện pháp giảm tải cường độ lao động cho đội ngũ bằng nhiều biện pháp tích cực.

– BGH đảm bảo thực hiện đồng bộ việc đổi mới quản lý giáo dục về 2 phương diện : phương thức quản lý và phong cách quản lý.

– Ban giám hiệu giải quyết kịp thời những khó khăn tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên trong đơn vị an tâm công tác

– Thực hiện tốt công tác lưu trữ công văn, báo cáo, đảm bảo thực hiện đúng thể thức trình bày các văn bản  qui định.

– Đầu năm học mỗi CB.GV cần có kế hoạch tự đăng ký rèn luyện  về học tập và làm  theo tấm gương đạo đức HCM, nêu biện pháp tự bồi dưỡng về CMNV để nâng cao tay nghề, bồi dưỡng  tin học, ngoại ngữ  để phục vụ cho yêu cầu công tác, đăng ký kế hoạch thao giảng và dạy tốt chuyên đề, đảm bảo số tiết dự giờ hàng tháng. Tuyên truyền và phối hợp tốt với phụ huynh trong công tác chăm sóc & giáo dục trẻ.

– Quan tâm bồi dưỡng những giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ có lý lịch trong sáng để phát triển đảng viên.

– Phát huy tính sáng tạo của đội ngũ sư phạm, tạo điều kiện cho giáo viên nhân viên nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, đảm bảo không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo…

– BGH bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp, kỹ năng phát triển nghề nghiệp bằng nhiều giải pháp tích cực như: Bồi dưỡng theo nhóm, linh hoạt thời gian họp, triển khai từng đối tượng nội dung hợp lý.

– Các thành viên của Ban hướng dẫn nghiệp vụ cơ sở, sẳn sàng tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên đề, tham gia thanh kiểm tra cùng ban giám hiệu nhà trường.

–  Xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm chuyên môn

– Giáo viên phấn đấu thi giáo viên giỏi vòng cơ sở .

– Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nghiêm túc chấp hành những quy định của nhà trường, không ngừng xây dựng đoàn kết nội bộ, tăng cường công tác phê và tự phê, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị.

+ Tăng cường công tác bồi dưỡng tại trường, cụm, thực hiện đổi mới nội dung , hình thức sinh hoạt chuyên môn, cần chú ý vào đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, chú ý bồi dưỡng kỷ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm “ Lấy trẻ làm trung tâm”. Nâng cao năng lực trong quản lý chăm sóc giáo dục trẻ.

            +  Thực hiện nghiêm túc tập huấn qua mạng theo 10 mô đun nâng cao cho cán bộ quản lý và giáo viên đã hoàn thành bỗi dưỡng các mô đung ưu tiên theo quy định; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên đối với trẻ.

            + Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trường mầm non; tiếp tục khảo sát đánh giá năng lực giáo viên  

            + Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ giáo viên, gắn kết quả học bồi dưỡng thường xuyên với việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. 

– Về chế độ chính sách:

            + Đối với CBGV-NV trong biên chế: các chế độ chính sách cần kịp thời đầy đủ theo quy định.

            + Động viên GV-NV tham gia đóng các loại bảo hiểm như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể tự nguyện…vv

 1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý.

Tiếp tục đổi mới thực chất nội dung, hình thức sinh hoạt (họp) chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, cách đánh giá giáo viên theo hướng phát triển năng lực từng cá nhân, từ đó  hướng dẫn, tư vấn thực hành kỹ năng nghề nghiệp trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

            – Quản lý chặt hồ sơ chuyên môn theo quy định của Điều lệ trường mầm non đối với giáo viên, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, giảm áp lực, tránh hình thức.

            – Tăng cường quản lý nhóm trẻ lớp mẫu giáo Duy An, tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát, tư vấn chia sẽ kinh nghiệm về chuyên môn đảm bảo môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ an toàn, lành mạnh, thân thiện.

            – Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN cho tất cả CB-GV-NV trong đơn vị.Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ khối và ban giám hiệu trong quản lý trường. Tạo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm giải trình về những vấn đề liên quan đến công việc được phân công.

            -Triển khai công văn số 446/KH-PGDĐT ngày 08/6/2016 Về kế hoạch thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2016-2017

            – Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản trong quản lý, chỉ đạo của ngành, quản lý chặt chẽ GDMN ngoài công lập trên địa bàn theo tinh thần công văn số 1376/UBND-VX ngày 15/10/2015 của UBND huyện Bắc Tân Uyên về việc tăng cường quản lý, chỉ đạo phát triển giáo dục các cơ sở Giáo dục Mầm non ngoài công lập trên địa bàn.

            – Chủ động thực hiện nghiêm túc việc lập quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường. Tổ chức quản lý và kiểm soát chạt chẽ, tổng thể tiến độ thực hiện các hoạt động theo kế hoạch từng giai đoạn, từng năm học, kế hoạch tháng, tuần theo điều lệ trường mầm non.

            – Thực hiện tốt 3 công khai ở các cơ sở GDMN theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về công khai chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch.

            – Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh bầu ra Ban đại diện CMHS nhiệm kỳ 2016-2017, công khai và thống nhất các khoản thu đầu năm, các khoản thu hộ, thu theo quy định và chế độ miễn giảm học phí…. Theo diện hộ gia đình nghèo, gia đình có công cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ…

            * Chỉ tiêu :

            – Tăng cường kiểm tra công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập, đặc biệt là các nhóm lớp mầm non độc lập, nhóm trẻ lớp mẫu giáo Duy An mỗi học kỳ 1 lần.

            – Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thanh kiểm tra toàn diện năm 1->2 lần kiểm tra theo chuyên đề, thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên, kiểm tra đột xuất…

            – Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác xã hội hóa giáo dục ,công khai và thống nhất các khoản thu đầu năm.

            – Tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương việc quản lý, kiểm tra các cơ sở nuôi giữ trẻ đủ điều kiện và kiên quyết đóng cửa những cơ sở không đủ điều kiện để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

            – Tổ chức thực hiện 3 công khai, 4 kiểm tra

            – Thực hiện quản lý theo 3 phương thức : Kế hoạch – thi đua và pháp chế.

            – Thực hiện nghiêm túc việc quản lý tài chính đúng nguyên tắc.

            – Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể.

            – Tăng cường công tác kiểm tra theo kế hoạch , đột xuất các hoạt động của trường

           + Kiểm tra  các chuyên môn, chuyên đề trong năm thực hiện: 15 lớp

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy   

+ Kiểm tra tài chính theo hàng tháng, hàng quí

  + Kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất.

            * Biện pháp:

            – Phân công cụ thể cho từng thành viên theo quyết định

            – Đảm bảo tổ chức đủ các cuộc họp : Liên tịch BGH, CĐ, CM.

            – Xây dựng kế hoạch công tác năm, tháng, tuần.                        

            – Lượng hóa thi đua theo từng đợt, từng học kỳ.

            – Đảm bảo  báo cáo kịp thời và đầy đủ các nội  dung.

            – Nghiên cứu các văn bản pháp qui của ngành , các văn bản quản lý tài chính, thi đua

            – Thực hiện việc công khai các hoạt động giáo dục,tài chánh trong các cuộc họp hội đồng, bản tin nội bộ

            – Tổ chức tốt Hội nghị công chức

            – Xây dựng kiện toàn mạng lưới chuyên môn của tổ khối

            – Triển khai đến giáo viên về các loại HSSS quy định của ngành cần phải thực hiện

            – BGH triển khai và thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn và Điều lệ trường mầm non.

            – Thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

            – Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương xã  cho các CB-GV-NV dự học đầy đủ các lớp học Nghị quyết ở địa phương.

            – Tổ chức tập huấn, phổ biến và hướng dẩn giáo viên 100% thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về GDMN.

            – Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1, không yêu cầu tập viết chữ.

            – Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, các quy định của ngành.

            – Đảm bảo ít nhất 50%  số lớp được  thanh kiểm tra. Chú trọng đổi mới và phát huy hiệu quả thiết thực công tác thanh kiểm tra. Tăng cường kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất.   

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDMN

            * Nội dung:

            –  Thực hiện hỗ trợ cho trẻ 5 tuổi là con gia đình đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ… Miễn giảm học phí cho trẻ Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc QĐ 56/ 2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010; QĐ 26/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh Binhh Dương về việc quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ tiền ăn 120000đ/học sinh/tháng (9 tháng/năm học) cho trẻ em 5 tuổi  trẻ có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, trẻ mồ côi cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, tạo điều kiện để trẻ được đến trường.

            – Thực hiện nghiêm túc QĐ 23/2006/QĐ-BGDĐT về công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, và công văn số 843/PGDĐT-MN  ngày 05/11/2009 của Phòng GD&ĐT. Phối hợpvới cấp tiểu học thực hiện chuyển giao trẻ khuyết tật Mầm non vào trường Tiểu học, đảm bảo quá trình học liên tục và bình đẳng trong giáo dục trẻ khuyết tật.

            – Thực hiện tốt việc công khai, thu chi tài chính, công khai chất lượng chăm sóc giáo dục, công khai các điều kiện về vật chất và đội ngũ sư phạm, công khai thu chi quỹ tiền ăn của trẻ do phụ huynh đóng góp theo TT 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/05/2009.

– Nâng cao chất lượng các góc tuyên truyền tại nhóm/lớp, đảm bảo phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức, phù hợp với nhận thức của các bậc cha mẹ. Giới thiệu với các bậc cha mẹ các bài tập kỹ năng thực hành của trẻ tại lớp MG 5 tuổi. Tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền và đưa vào tiêu chí thi đua tại đơn vị.

– Phát huy hiệu quả hoạt động của ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trong công tác xã hội hoá giáo dục GDMN.

            * Chỉ tiêu :

            – Trên 80% cha mẹ trẻ tiếp nhận thông tin tuyên truyền của trường.

            – Nhà trường và 100% lớp có bảng tin riêng, thay đổi nội dung theo từng chủ điểm.

            – Tuyên truyền trên bảng tin 4 nội dung:

            + Công tác chăm sóc giáo dục ( theo chủ đề), riêng lớp 5 tuổi giới thiệu một vài  nội dung trong bộ chuẩn PTT 5 tuổi trong mỗi chủ đề.

            + Kiến thức nuôi dạy con theo khoa học.

            + Dinh dưỡng và phòng bệnh

            + Theo dõi sức khỏe cháu (lớp). Một số nội dung khác ( trường )

            – 100% trẻ đến trường được hưởng mọi chế độ chính sách hỗ trợ theo quy định của nhà nước, đặc biệt là trẻ 5 tuổi theo đề án PCGDMNCTNT

            – 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo bộ chuẩn PTT5T.

            – 100% trẻ trong nhà trường được hưởng mọi quyền CSGD công bằng như nhau.

            – 100% trẻ có đủ điều kiện theo quy định được hưởng quyền lợi miễn giảm theo đúng chế độ chính sách của nhà nước.

            – 100% giáo viên yêu thương và tôn trong trẻ, không dọa nạt quát mắng, không phân biệt đối xử với các cháu.

            * Biện pháp :

            – Phổ biến nội dung tuyên truyền trên bảng tin, loa phóng thanh của trường.

            – Các lớp tuyên truyền trên bảng tin của lớp, qua việc gặp gỡ trực tiếp với cha mẹ trẻ, qua sổ bé ngoan

            – Sưu tầm tài liệu , trao đổi những kinh nghiệm và giải thích để các bậc phụ huynh không cho trẻ học trước chương trình lớp 1, phổ biến kiến thức nuôi dạy con theo khoa học, chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng , giáo dục…

            – Chuyên môn xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng tháng, từng chủ điểm. Phù hợp với nội dung thời tiết, phòng bệnh theo mùa.

            – Thông qua các hình thức khác : Đại hội CMHS, thao giảng các hoạt động giáo dục,hội thi để tuyên truyền.

            – Phối hợp với y tế, phụ nữ để hổ trợ tranh, áp phích, nôị dung tuyên truyền.

            – Trường thực hiện công khai chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục; công khai các điều kiện vật chất và đội ngũ giáo viên.

            – Thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin qua mạng về kiến thức nuôi dạy trẻ để nâng cao hiểu biết về chuyên môn; Phối hợp với báo đài để thông tin tới xã hội, tới phụ huynh các chủ trương chính sách của Đảng.         

            – Làm tốt công tác vận động để mọi trẻ trong độ tuổi đều được đến trường.

            – Đáp ứng nguyện vọng của các bậc phụ huynh khi họ có mong muốn cho con học điểm trường thuận tiện cho người đưa đón trẻ.

            -Thường xuyên nhắc nhở và kiểm tra các giáo viên đứng lớp về thực hiện nghiêm túc công tác CSGD và đánh giá trẻ công khai, công bằng.

            – Làm tốt công tác tham mưu để mọi trẻ được hưởng các quyền lợi theo quy định.

 1. Vận động các phong trào của ngành:

9.1. Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

* Nội dung:

Tổ chức học tập tại trường về tấm gương đạo đức HCM. Mỗi cá nhân xác định cụ thể để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập đạo đức gắn với nội dung: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, có ý chí vươn lên và có ý thức giữ gìn sự đoàn kết trong chi bộ Đảng, trong nhà trường; luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có lương tâm nghề nghiệp, quyết tâm phấn đấu để thành đạt và công hiến nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục; xây dựng đúng đắn mối quan hệ cá nhân – gia đình – tập thể – xã hội; luôn nêu cao trách nhiệm của người công chức, không tham lam vụ lợi, không vun vén cá nhân…

Thực hiện đúng lời dạy “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ” của Bác, thể hiện tích cực trong lao động, học tập, công tác với tinh thần sáng tạo, có chất lượng và hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động của tập thể, không lãng phí, phô trương, hình thức, . . .Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Nâng cao ý thức dân chủ và kỉ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Luôn đề cao tính dân chủ và kỉ luật trong lao động, học tập; mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tổ chức, phải tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, pháp luật, kỉ cương; chống mọi biểu hiện dân chủ hình thức, cầu danh, trục lợi…Mọi cán bộ, đảng viên, GV-NV phải gần dân, vì nhân dân phục vụ. Luôn đề cao tính dân, học dân, có trách nhiệm với dân; phải coi trọng việc tổ chức phê bình và tự phê bình, phải nghiêm khắc với chính mình, phê bình trên tinh thần xây dựng con người, xây dựng tổ chức.

* Chỉ tiêu:

100 % các đ/c Đảng viên, CB-GV-NV phải có bài đăng ký làm theo tấm gương của Bác căn cứ trên mỗi cương vị, nhiệm vụ của cá nhân.

Nhà trường duy trì nội dung kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh trong các kì sinh hoạt định kỳ, sau phần kể rút ra bài học liên hệ bản thân để học tập và làm theo tấm gương của Bác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ chức nhận xét, đánh giá về việc làm theo tấm gương của Bác theo bản đăng ký của cá nhân.

* Biện pháp:

– Tuyên truyền, triển khai sâu rộng kế hoạch này đến toàn thể Đảng viên, CB-GV-NV trong đơn vị bằng nhiều hình thức.

– Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên, cổ vũ các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đơn vị.

– Thực hiện nghiêm túc nội dung của cuộc vận động thông qua chương trình rèn luyện đạo đức, lối sống của từng đảng viên, CB-GV-NV.

Động viên toàn thể đảng viên, CB-GV-NV tham gia xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân; phát động phong trào hành động sôi nổi, sâu rộng trong đơn vị theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”.

– Từng CB – GV – NV tự xác định nội dung học tập và làm theo bằng việc làm cụ thể của mình

– Phát huy niềm tự hào, tinh thần tự trọng trong nghề nghiệp, tự khẳng định vai trò trách nhiệm của mỗi Đảng viên, CB-GV-NV trong trường đối với nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tự giác. Tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

            9.2. Vì sự tiến bộ phụ nữ:

            * Nội dung:

            – Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện cho công chức viên chức , nhân viên học sinh trong nữ giới và nam giới được thực hiện quyền hợp pháp, tham gia và hưởng lợi ích một cách bình đẳng trong các lĩnh vực đời sống, chính trị kinh tế, văn hóa ,xã hội.

            – Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dụcnhằm từng bước giảm dần khỏang cách về giới trong lĩnh vực chính trị.

             – Xây dựng chính sách đặc thù cho nữ giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn , vùng đặc biệt khó khăn. Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực lao động việc làm.

            * Chỉ tiêu:

            – 100% CBGV-NV được bố trí hợp lý

            – 100% Cán bộ giáo viên .Nuôi con khỏe dạy con ngoan

            – 100%Cán bộ  giaó viên đạt gia đình văn hoá

            – 100% trẻ 5 tuổi ra lớp

            – 33,33% BGH  đảng viên

            – 45% CBGV-NV được vay vốn tín dụng theo nhu cầu

            * Biện pháp:

            – Đăng ký thi đua đầu năm mỗi CBGV-NV đều phải thực hiện

            – Phát động thi đua trong từng đợt

            – Thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu  đề ra

            – Đoàn kết thân ái trong tập thể trường, nhất là các chị em nữ biết thương yêu giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong công việc…..

            – Lập quy chế làm việc cụ thể từng thành viên trong nhà trường ( giao rõ trách nhiệm , quyền hạn )

– Tiếp xúc trao đổi , biết lắng nghe , ý kiến phản hồi của nữ nhân viên

– Tuyên truyền giáo dục nữ cán bộ giáo viên để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cơ quan và gia đình

9.3. Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường:

            * Nội dung:

            – Thống nhất hoạt động ban chỉ đạo QCDC

            – Công khai công tác tuyển sinh và phân  công biên chế năm học.

            – Họp ban chỉ đạo ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

            – Cũng cố lại ban thanh tra

            – Các hình thức báo cáo văn bản trình bày qua máy vi tính, đúng theo qui định của các loại văn bản.

            -Thưc hiện tốt công tác phối hợp giữa Đảng, đoàn thể trong nhà trường, trong địa phương.

            – Cải tiến phong cách làm việc.

            – Cập nhật và khai thác, bảo quản cơ sở dữ liệu về quản lý CBGVNV, quản lý thông tin giáo dục đã có.

            – Cũng cố  BCĐ(QĐ thành lập BCĐ và các văn bản chỉ đạo)

            – Sắp xếp lại hồ sơ sổ sách.

 

– Bổ sung việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

            – Công khai các mặt hoạt động của nhà trường.

* Biện pháp:

            – Triển khai lại QCDC trong phiên họp hội đồng sư phạm đầu tháng 10.

            – Thành lập ban chỉ đạo thực hiện QCDC để hoạt động kiểm tra sắp xếp các loại hồ sơ hoạt động của ban chỉ đạo, quyết định thành lập BCĐ các văn bản chỉ đạo quy chế làm việc của đơn vị.

            – Phân công biên chế năm học trước hội đồng sư phạm hợp lý và công tác thu chi rõ ràng.

            –  Công khai họat động sư phạm.

            – Triển khai lại quy chế làm việc của nhà trường .

            – Trang bị bổ sung tủ sách , hòm thư góp ý ,bảng thông tin.

            9.4. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

            * Nội dung:

            – Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập luật thực hành tiết kiệm,chống lãng phí. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệmcủa CB- GV- NV trong nhà trường.

            – Công khai thu chi các loại quỹ hàng tháng  vào cuộc họp hội đồng, quản lý chặt chẽ các qui định chế độ đã ban hành, nghiêm túc xử lý các vi phạm.

            *Chỉ tiêu:

            – 100% các lớp khi ra ngoài phải biết tắt máy quạt khi không có cháu trong lớp.

            – 100% các lớp khi ra về phải biết tắt hết các nguồn điện trong lớp.

            – 100% các lớp biết tiết kiệm điện, nước, không xài phung phí. Khi rửa tay xong biết khoá nước lại.

            – Sử dụng đồ dùng ,đồ chơi cẩn thận, quản lý tài sản cơ sở vật chất tốt.

            * Biện pháp:

            – Xây dựng qui chế làm việc trong nhà trường, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt.

             – Quản lý sử dụng tốt tài sản trang thiết bị, Kiểm kê định kỳ, cập nhật hồ sơ kịp thời, không để xảy ra thất thoát tài sản và sử dụng hợp lý. Bảo quản tu sửa cơ sở vật chất kịp thời không gây lãng phí.

9.5. Thực hiện ngày pháp luật:

* Nội dung:

Nhằm tạo thói quen học tập, tìm hiểu Pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Phổ biến kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị nhằm giúp các đối tượng này nắm vững và thực hiện tốt các quy định về pháp luật.

Đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật, huy động cả tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường vào hoạt động tìm hiểu pháp luật.

Hoạt động “Ngày pháp luật” nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện phương châm “sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.

* Biện pháp:

Tổ chức học tập, quán triệt phổ biến các văn bản luật, sách pháp luật…

Tổ chức tọa đàm, giao lưu, trao đổi về một nội dung pháp luật cần thiết liên quan đến giáo dục đào tạo.

Tổ chức tìm hiểu pháp luật từ tủ sách pháp luật của nhà trường, thông qua hội thi, đố vui…

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị được triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”  bảo đảm tính thực tiễn, đồng bộ và hiệu quả.  

Tìm hiểu pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng.

            9.6. Phong trào thi đua khen thưởng:

            *Nội dung:

            – Tổ chức dự giờ thao giảng các khối lớp

            – Tổ chức hội thi chấm điểm đồ dùng dạy học.

            – Kiểm tra nề nếp học tập trong và ngoài nhóm lớp.

            – Kiểm tra hồ sơ sổ sách cô và cháu

            – Tham gia đầy đủ các phong trào do ngành tổ chức

            * Chỉ tiêu:

            Phấn đấu trong năm đạt:

   . Thao giảng: 4 tiết/ năm/người

   . Dự giờ: 10 tiết / năm/người

. Tuyệt đối đảm bảo an toàn

            . Chuyên cần : 92% trở lên

  . Bé ngoan  : 85-90%

   . Giáo viên giỏi cơ sở: 12 giáo viên, Cấp dưỡng nấu ăn giỏi: 03 CD

   . Giáo viên giỏi Huyện: 04 GV

   . Viết SKKN: 12 bản

   – Trường đạt: Lao động tiên tiến huyện khen

            – Tập thể:

            . LĐTT Huyện khen: 04 tổ (Tổ hành chính, tổ cấp dưỡng, tổ khối Lá, Tổ khối Chồi)

            – Cá nhân:

            . CSTĐ cấp cơ sở: 04

            . LĐTT Sở GD khen: 06

            . LĐTT UBND huyện khen: 04

            . Công nhận LĐTT: 07

            * Biện pháp:

            – Vận động giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp, viết sáng kiến kinh nghiệm đạt kết quả cao, áp dụng cái mới vào công việc thực tế trong đơn vị, sáng tạo trong công việc, làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trong nhà trường.

            – Phối hợp thanh tra và công đoàn lên kế hoạch kiểm tra từ khối lớp cụ thể.

            – Thành lập hội đồng chấm điểm đồ dùng dạy học

            – Lên kế hoạch dự giờ các khối lớp.

            – Thống nhất nội dung thực hiện chỉ tiêu thi đua

            – Phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đơn vị.   

           – Đạt mục tiêu phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trong năm học 2015.

– Thực hiện cải cách, lập lại trật tự kỹ cương quản lý hành chính. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo định kỳ kịp thời, chất lượng. Tăng cường trao đổi văn bản hành chính điện tử, ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính.

             –  Thống nhất nội dung thực hiện chỉ tiêu thi- đua.

 Phân công BGH mở mạng hàng ngày,  báo cáo định kỳ kịp thời, chất lượng bằng văn bản hành chính điện tử.

– Tổ chức hội nghị công chức, đăng ký thi đua vào đầu năm học.

– Phân công BGH, phối hợp giáo viên phổ cập hoàn tất các biều mẫu báo cáo phổ cập, đánh gia tình hình trẻ ra lớp tại địa phương chính xác. Tham mưu ban chỉ đạo phổ cập đia phương hoàn tất hồ sơ phổ cập theo quy định trong năm học.

 IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Thông qua Hội nghị đầu năm nhà trường đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học sát đúng với sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, của

địa phương. Ra Nghị quyết và biểu quyết từng chỉ tiêu cụ thể.
            – Giao nhiệm vụ cho toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường và các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, tổ hành chính, tổ nuôi dưỡng, từng cá nhân cùng phối hợp để thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra.
            – Hàng tháng kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
            – Cuối học kỳ, cuối năm tổ chức tổng kết, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, tạo tiền đề

cho việc xây dựng kế hoạch phát triển trong năm học tiếp theo.
           Với nhiệm vụ đặt ra nêu trên tập thể CB-GV-NV trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào phấn đấu khắc phục mọi khó khăn đoàn kết nhất trí để hoàn thành tốt  nhiệm vụ năm học 2016 – 2017./.  

 

Nơi nhận:                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD-ĐT Bắc Tân Uyên;

– UBND xã Lạc An;

– CBGV-NV trường (thực hiện);

– Lưu: VT.

 

 

                                                                                                                                       Nguyễn Thị Thanh Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG

NĂM HỌC  2016 – 2017

 

Tháng NỘI DUNG THỰC HIỆN
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2016

  – Phân công biên chế đầu năm học 2016-2017  –  Chỉ đạo các lớp thực hiện vệ sinh phòng dịch, phòng bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết

  –  Tổ chức lễ hội khai trường ( 5/9/2016)

  –  Xây dựng kế hoạch, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017

  –  Tổng hợp, báo cáo số liệu, tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tình trạng dinh dưỡng, sức khoẻ trẻ đầu năm.

  –  Củng cố ban hướng dẫn nghiệp vụ cơ sở năm học 2016-2017

  –  Báo cáo nhanh tình hình  sau khai giảng năm học 2016-2017

  –  Báo cáo E.MIS đầu kỳ

  –  Kiểm tra giám sát công tác tuyển sinh, thu-chi các khoản đầu năm.

  –  Thực hiện hồ sơ điều tra trẻ mầm non và lập hồ sơ quyết toán kinh phí điều tra.

  –  Tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu.

  –  Quyết toán kinh phí chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi đang học lớp lá .

  – Nộp kế hoạch năm học 2016-2017 để Phòng giáo dục duyệt.

  –  Đăng ký thi đua năm học 2016-2017

  –  Triển khai chuyên môn năm học. Hướng dẫn giáo viên thực hiện các chuyên đề.

  –  Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo các cuộc vận động theo hướng dẫn của ngành.

  –  Phân công tổ trưởng, tổ phó chuyên môn , nộp phân công chuyên môn đầu năm về phòng GD-ĐT

  – Cử Cán bộ quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ CB-GV năm 2016.

  – Kiểm tra tình hình trang trí nhóm lớp, bố trí sắp xếp các góc chơi trong và ngoài nhóm lớp.

  – Kiểm tra nhóm trẻ-lớp Mẫu giáo Duy An

  –  Họp ban hướng dẫn nghiệp vụ cơ sở.

  – Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường

  –  Học bồi dưỡng thường xuyên

  –  Hoàn thành phiếu điều tra công tác phổ cập trẻ 5 tuổi

  –  Khám sức khỏe trẻ đợt 1

  – Hội đồng nhân dân xã giám sát tình hình các khoản thu đầu năm học 2016-2017

  – Thực hiện bảng kiểm – Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.(Lần 1)

  – Lên kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp cơ sở

 

 10/2016

 

 

 

 

   –  Kiểm tra hồ sơ sổ sách cô và trẻ   – Cán bộ, GVNV đăng ký thi đua đầu năm và đăng ký đề tài SKKN

   –  Báo cáo tình hình điều tra phổ cập giáo dục mầm non.

   – Cử Cán bộ quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ CB-GV năm 2016.

   –  Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức

   –  GVNV đăng ký đề tài SKKN

–     Duyệt kế hoạch năm học 2016 – 2017 của lớp

–     Các lớp cân đo trẻ suy dinh dưỡng & trẻ béo phì

–     Cập nhật sổ BHXH, Kiểm tra hồ sơ cá nhân của công chức

   –  Tổ chức 20/10

   –  Tổ chức học bồi dưỡng thường xuyên

   –  Tổ chức Hội thi giáo dạy giỏi- cấp dưỡng nấu ăn giỏi cấp cơ sở

   – Cập nhập bổ sung về thông tin CBVC trong phần mềm P.MIS (văn thư)

 

   11/2016    –   Phát động phong trào mừng ngày nhà giáo    –  Học bồi dưỡng thường xuyên

    –  Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

   –   Kiểm tra về việc tổ chức giờ ăn giữa buổi của trẻ, giáo dục tiết kiệm năng lượng.

   –  Thành lập Ban giám khảo lên lịch chấm thi GVDG-CD nấu ăn giỏi cơ sở

   – Cử Cán bộ quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ CB-GV năm 2016.

–     Chấm điểm môi trường xanh sạch đẹp các lớp

   –   Thao giảng, dự giờ theo kế hoạch.

   –   Kiểm tra chuyên môn.

 

  

 

 

 

 

 

 

12/2016

   –  Thực hiện bảng kiểm – Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.(Lần 2)

   –  Dự hội thảo và đón đoàn kiểm tra chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

    –  Tham gia Hội thi GVDG-CD nấu ăn giỏi cấp huyện

   –   Tiếp tục kiểm tra chuyên môn.

    –  Tổng hợp số liệu báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016.

–     Báo cáo sơ kết học kỳ I.

–     Báo cáo EMIS giữa năm

–     Kiểm tra đột xuất, thăm lớp thực hiện thao tác vệ sinh.

–     Kiểm tra công tác an toàn cho trẻ.

–     Kiểm tra về việc thực hiện làm đồ dùng dạy học

–     Tiếp tục cử cán bộ, giáo viên tham dự  các lớp bồi dưỡng kỹ năng phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ do Sở GDĐT tổ chức

–     Thanh tra toàn diện cấp cơ sở 5 giáo viên: Cô Linh, cô Thùy, cô Kiều, cô Oanh, cô Uyên.

    –  Tham gia thi lý thuyết GVDG-CD nấu ăn giỏi giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2016-2017. (Nếu có)

–     Kiểm tra cách GV đánh giá trẻ 5 tuổi đợt 1

–     Tọa đàm về ngày thành lập QĐND 22/12

–     Xét thi đua đợt 1.

–     Báo cáo kiểm kê tài sản

–     Công khai tài chính

–     Thanh tra công tác tài chính kế toán

–     Đón đoàn kiểm tra nắm tình hình thực hiện chương trình BDTX

–     Lên kế hoạch chuẩn bị tham gia liên quan hát dân ca và trò chơi dân gian phát triển vận động cho trẻ mầm non cấp cơ sở

 

  

 

 

 1/2017

   –  Kiểm tra chuyên môn nhóm lớp.

   – Họp PHHS khối lá triển khai việc sử dụng bộ chuẩn đánh giá phát triển trẻ 5 tuổi.

   –  Tiếp tục kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch

   –  Tổ chức  thao giảng – dự giờ

   – Chấm đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở và  nộp về bộ phận thi đua PGDĐT Bắc Tân Uyên.

   –  Đón đoàn kiểm tra chuyên môn BPMN PGD

   – Kiểm tra các chuyên đề, công tác BDTX tại đơn vị.

   – Phân công trực tết

– Tổ chức hội thi Liên hoan hát dân ca và trò chơi dân gian phát triển vận động cho trẻ MN cấp cơ sở .

 

  

 

 

 

 2/2017

–     Kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch.

–     Kiểm tra đột xuất các hoạt động

   – Kiểm tra đột xuất công tác vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ và một số hoạt động trong ngày một số nhóm lớp, thực hiện chuyên đề điểm.

   – Nắm và hướng dẫn giáo viên đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN 

   –  Học bồi dưỡng thường xuyên

–     Tham gia hội thảo chuyên đề và nắm tình hình thực hiện đổi mới công tác quản lý trường mầm non: Xây dựng kế hoạch, hồ sơ sổ sách, sinh hoạt chuyên môn, công tác BDTX (Nếu có).

–     Tổ chức “Mừng tết Nguyên Đán”

–     Nghỉ tết Nguyên Đán.

–     Kiểm tra đánh giá nề nếp các lớp sau tết

Thao giảng – Dự giờ (chủ đề TGTV): Giáo dục BVMT- MT cây xanh

   –  Phụ huynh đánh giá trẻ 5 tuổi

   –  Đón đoàn kiểm tra công tác vệ sinh dinh dưỡng, y tế trường học các cơ sở GDMN.

  –  Phối hợp y tế khám sức khỏe cân đo đợt 2

 

  

 

 

 

 3/2017

–     Tự kiểm tra công tác xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực, trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích ở đơn vị.

–     Tổ chức 08/ 03.

–     Các lớp cân đo trẻ đợt 2

–     Tham gia hội thi GVDG-CD nấu ăn giỏi giải thưởng Võ Minh Đức (Nếu có) 

   –  Kiểm tra cơ sở mầm non ngoài công lập – NT,LMG Duy An.

   –  Họp Ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp cơ sở.

–     Đón đoàn kiểm tra huyện về kiểm tra thực hiện chuyên đề điểm các trường.

–     Nắm hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2016-2017

–     Đón đoàn kiểm tra Phòng GD về kiểm tra hoàn thành mục tiêu phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi ở các xã

–     Tiếp tục kiểm tra chuyên môn.

–     Học bồi dưỡng thường xuyên

–     Tổ chức chấm điểm, xếp loại kết quả học tập BDTX của PHT và GVMN năm học 2016-2017.

–      

  

 

 

 

 

 

 

4/2017

   –  Tổ hợp số liệu, báo cáo tổng kết năm học

   –  Hoàn thành hồ sơ PCGDMNTNT năm học 2016-2017

   –  Đón đoàn kiểm tra phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích” các cơ sở GDMN của Sở Giáo dục và Đào tạo.

   –  Tổ chức xét duyệt kết quả học tập BDTX của CBQL và GVMN năm học 2016-2017.

   –  Báo cáo tình hình thực hiện công tác xét duyệt kết quả học tập BDTX của CBQL và GVMN năm học 2016-2017 về Phòng Giáo dục.

   –  Tổng hợp sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

–     Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng

   – Thực hiện bảng kiểm – Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.(Lần 3)

   –  Tiếp tục kiểm tra chuyên môn.

–     Thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo TT 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 vào tháng 4.

–     Tiếp tục thao giảng – dự giờ

 

  

 

 

 

 

 

 

5/2017

–     Báo cáo kết quả đánh giá sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

–     Báo cáo kết quả “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích”.

   –  Lập hồ sơ trình lên PGD xem xét cấp chứng nhận “trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích” năm học 2016-2017

   –  Báo cáo đánh giá chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

   –  Đón đoàn kiểm tra hoàn thành mục tiêu PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

–     Họp xét thi đua – Họp hội đồng

–     Đánh giá công chức  năm học 2016- 2017

–     Tổng hợp hồ sơ thi đua cuối năm

–     Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017

   –  Tổ chức tổng kết năm học 2016-2017 và Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6: 31/5/2017

–     Lên kế hoạch tu sữa cơ sở vật chất trong hè.

 

  

 

 

 

 

6,7/2017

   –  Tổ chức hoạt động hè 2017.–    Chuẩn bị sắp xếp dọn lên trừng mới.

–     Phân công  trực hè

–     Phát giấy gọi trẻ ra lớp

   –  Thông báo chiêu sinh trẻ

   –  Phân công công tác nhận hồ sơ tuyển sinh

    –   Đăng ký học phẩm năm học 2017-2018

    –   Ra quyết định hội đồng tuyển sinh năm học 2017-2018.

    –   Xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2017-2018

    –   Tuyển sinh năm học 2017-2018

 

  

 

 

 

 

 

8/2017

–     Lập kế hoạch vệ sinh tất cả các lớp học phòng bệnh tay-chân-miệng, sốt xuất huyết

–     Báo cáo ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

  –  BGH tham dự các lớp bồi dưỡng tập huấn hè do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức

  –  Phối hợp bộ phận tổ chức rà soát tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cho năm học 2017-2018.

  –  Tham dự các lớp bồi dưỡng  thường xuyên do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

  –  Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và tổ chức các lớp BDTX  2017-2018.

  –  Tham dự  Hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ GDMN năm học 2017-2018 tại Phòng GD&ĐT

  –   Báo cáo tình hình chuẩn bị cho việc khai giảng đầu năm học 2017-2018.

  –   Báo cáo biên chế năm học 2017-2018.

  – Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBGVNV vào tháng 8 hàng năm

 

 

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                 Nguyễn Thị Thanh Loan