DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VỀ VIỆC ĐÓN TRẺ VÀ TRẢ TRẺ ĐI HỌC TRỞ LẠI NĂM 2021

Tháng Hai 20, 2021 9:01 sáng

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN

TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VỀ VIỆC ĐÓN TRẺ VÀ TRẢ TRẺ ĐI HỌC TRỞ LẠI NĂM 2021

 

STT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01 Nguyễn Thị Nữ P.Hiệu trưởng – Đo thân nhiệt ngoài cổng chính của trường
02 Nguyễn Hoàng Việt NV Y tế xã – Đo thân nhiệt ngoài cổng chính của trường
03 Vũ Thị Bích Ly GV dạy lớp Lá 1 – Đo thân nhiệt ngoài cổng chính của trường
04 Đào Trường Khang GV dạy lớp Lá 2 – Đo thân nhiệt ngoài cổng phụ của trường
05 Văn Thị Bích Thuận GV dạy lớp Lá 3 – Đo thân nhiệt ngoài cổng phụ của trường
06 Nguyễn Thị Thanh Loan Hiệu Trưởng – Quan sát chung và ghi sổ theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ ngoài cổng.
07 Nguyễn Thị Mến P.Hiệu trưởng – Hướng dẫn phụ huynh và trẻ trẻ rửa tay bên khối Nhà trẻ-Mầm, khối Chồi
08 Nguyễn Thị Thanh Nga GV dạy lớp Lá 6 – Hướng dẫn phụ huynh và trẻ trẻ rửa tay bên khối Lá
09 Phan Yến Linh GV dạy lớp Nhà trẻ – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp Nhà trẻ và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
10 Đặng Thị Thu Hồng GV dạy lớp Nhà trẻ – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp Nhà trẻ và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
11 Vũ Thị Thúy Ái GV dạy lớp Mầm 1 – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp Mầm1 và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
12 Ngô Thị Thanh Loan GV dạy lớp Mầm 1 – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp Mầm1 và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
13 Kiều Trang GV dạy lớp Mầm 2 – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp Mầm2 trẻ và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
14 Nguyễn Thị Nga GV dạy lớp Mầm 2 – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp Mầm2 và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
15 Lưu Quỳnh Như GV dạy lớp Chồi 1 – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp Chồi 1 và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
16 Đỗ Thị Oanh Oanh GV dạy lớp Chồi 2 – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp chồi 2 và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
17 Đỗ Thị Trâm Oanh GV dạy lớp Chồi 2 – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp chồi 2 và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
18 Nguyễn Thị Thanh Thùy GV dạy lớp Lá 1 – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp Lá 1 và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
19 Võ Thị Mỹ Thanh GV dạy lớp Lá 2 – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp Lá 2 và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
20 Nguyễn Thị Đoan Trang GV dạy lớp Lá 3 – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp Lá 3 và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
21 Đào Thị Thu Tuyết GV dạy lớp Lá 4 – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp Lá 4 và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
22 Hà Thị Mộng Thường GV dạy lớp Lá 4 – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp Lá 4 và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
23 Hoàng Bảo Uyên GV dạy lớp Lá 5 – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp Lá 5 và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
24 Vũ Thị Bích Huệ GV dạy lớp Lá 6 – Nhận trẻ, giữ trẻ, ổn định trẻ lớp Lá 6 và chiều đưa trẻ ra cổng để trả trẻ
25 Đoàn Quốc Hiến NV Bảo vệ – Đứng gác giữ trật tự trước cổng chính
26 Đoàn Vũ Hiệp Hòa NV Bảo vệ – Đứng gác giữ trật tự trước cổng phụ
27 Công Thị Thanh NV Tạp vụ – Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sân trường các phòng âm nhạc, phòng vận động, phòng hội trường, phòng thể chất…
28 Nguyễn Thị Phượng NV Văn Thư – Giữ trẻ, ổn định trẻ phụ lớp Lá 5
29 Nguyễn Thị Huệ NV Kế toán – Giữ trẻ, ổn định trẻ phụ lớp Lá 6
30 Phùng Thị Kim Nhung NV Cấp dưỡng – Giữ trẻ, ổn định trẻ phụ lớp Nhà trẻ
31 Nguyễn Thị Lan NV Cấp dưỡng – Giữ trẻ, ổn định trẻ phụ lớp Chồi 1
32 Huỳnh Thị Thu NV Cấp dưỡng – Giữ trẻ, ổn định trẻ phụ lớp Lá 1
33 Lê Thị Trinh NV Cấp dưỡng – Giữ trẻ, ổn định trẻ phụ lớp Lá 2
34 Nguyễn Thị Bích Loan NV Cấp dưỡng – Giữ trẻ, ổn định trẻ phụ lớp Lá 3

 

            Danh sách có 34 người

 

             Lạc An, ngày 17 tháng 02 năm 2021

                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

         Nguyễn Thị Thanh Loan