KẾ HOẠCH Đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch của trường MN Hoa Anh Đào

Tháng Hai 20, 2021 8:59 sáng
PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO Độc lập –Tự do– Hạnh phúc
Số: 08 /KH – MN              Lạc An, ngày 18  tháng 02  năm 2021                                                                                                            

 

KẾ HOẠCH

Đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch của trường MN Hoa Anh Đào

 
   

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở GDĐT; Công văn số 437/UBND-VX ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thực hiện Kế hoạch Số: 95/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Phòng giáo dục và đào tạo Bắc Tân Uyên về đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các trường học trên địa bàn tỉnh

Trường Mầm non Hoa Anh Đào xây dựng kế hoạch đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong đơn vị như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

Chăm sóc tốt sức khỏe cho học sinh, giáo viên, nhân viên trong đơn vị; nâng cao hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong đơn vị tùy theo tình hình, diễn biến của dịch, bệnh.

 1. Yêu cầu

Bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khi triển khai thực hiện kế hoạch, không được lơ là, xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm trong thời điểm hiện nay; Ban giám hiệu có trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch, tập trung các nguồn lực và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị.

– Tổ chức thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và cơ quan y tế địa phương.

– Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo, trong công tác tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra.

 1. NỘI DUNG
 2. Công tác thông tin, truyền thông

– Triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, Bộ GDĐT, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh và Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đặc biệt là Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở GDĐT.     

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho học sinh, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, mức độ nguy hiểm, hậu quả và các biện pháp phòng, chống, dịch Covid-19.

– Thông tin hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thông qua các áp phích, tờ rơi dán tại các bản tin, trước của lớp học, trước cổng trường nơi dễ nhìn thấy; hướng dẫn giáo viên, học sinh thực hiện tốt thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

– Thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa và giá trị của các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình và các hình thức khác thay cho hình thức dạy học trực tiếp để có sự đồng thuận, phối hợp hiệu quả từ cha, mẹ trẻ và sự hưởng ứng thực hiện nghiêm của giáo viên, trẻ trong trường hợp phải thực hiện giản cách xã hội.

 1. Các điều kiện bảo đảm an toàn để đón học sinh đi học trở lại

2.1. Trước khi học sinh quay lại trường

            – Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 đáp ứng với tình hình, diễn biến của dịch bệnh tại đơn vị; Ban giám hiệu bố trí đủ nguồn lực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch.

            – Tổ chức tập huấn, giao nhiệm vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch và hướng dẫn trẻ thực hiện khi trở lại trường học

            – Nhà trường tổ chức vệ sinh môi trường khuôn viên trường học, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch, như: Thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, nơi rửa tay; và các phương án bảo đảm sức khỏe của giáo viên, trẻ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

– Thực hiện khử khuẩn lớp học, phòng chức năng, vệ sinh, lau chùi bàn ghế, thiết bị dạy học, dụng cụ học tập, tẩy trùng đồ chơi cho trẻ; lau rửa nắm cửa, tay vịn, lan can cầu thang; khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường như xà phòng, nước tẩy javen.

2.2. Khi trẻ đi học trở lại

 1. a) Trước khi trẻ đến trường

– Hướng dẫn giáo viên, học sinh nghỉ Tết, đi du lịch từ vùng dịch trở về phải thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương.

– Không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

– Nếu có biểu hiện nghi nhiễm bệnh, như: Ho, sốt, đau họng, khó thở… học sinh phải nghỉ học, thông tin ngay cho nhà trường đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn điều trị.

– Đo thân nhiệt trước khi đến trường; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường và về nhà khi tan học.

 1. b) Khi trẻ đến trường

– Thực hiện đo thân nhiệt cho trẻ, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào khuôn viên trường học và lớp học.

– Chỉ có những người có nhiệm vụ mới được vào trong khuôn viên trường học

– Hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không dùng chung đồ dùng cá nhân, bỏ rác đúng nơi quy định, kịp thời báo cáo nếu phát hiện có trẻ, giáo viên, nhân viên nhà trường có biểu hiện không bình thường về sức khỏe.

– Tổ chức lau, khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, tay vịn, lan can cầu thang, nhà vệ sinh trong trường học

– Bố trí thùng rác có nắp đậy và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

 1. c) Kết thúc mỗi buổi học

– Yêu cầu phụ huynh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang cho trẻ từ nhà đến trường và khi ra khỏi cổng trường

– Nhà trường duy trì vệ sinh, tẩy trùng trường lớp, kiểm tra rà soát bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác cho buổi học tiếp theo.

 1. Về xử trí các trường hợp sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong đơn vị

Khi phát hiện có trẻ mắc một trong các triệu chứng như : Ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 (gọi chung là người nghi ngờ) trong trường học cần thực hiện các bước sau:

3.1. Tiến hành cách ly và điều tra dịch tễ

Bước 1. Giáo viên cho lớp học tạm dừng học, thực hiện biện pháp hạn chế tiếp xúc giữa người nghi ngờ và những người khác với khoảng cách ít nhất 02 m.

Bước 2. Giáo viên liên hệ cán bộ y tế để thực hiện cách ly và điều tra dịch tễ.

Bước 3. Người phụ trách y tế phải được trang bị trang phục bảo hộ (đeo khẩu trang y tế, găng tay, trang phục y tế ) thực hiện cung cấp khẩu trang cho người nghi ngờ và hướng dẫn đeo đúng cách.

Bước 4. Người phụ trách y tế đưa người nghi ngờ đến khu cách ly riêng trong phòng y tế hoặc khu vực do nhà trường bố trí .

Bước 5. Người phụ trách y tế thực hiện việc khai thác tiền sử tiếp xúc dịch tễ của người nghi ngờ:

– Đối với trẻ mời cha mẹ học sinh đến trường để phối hợp hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ và thực hiện các biện pháp xử lý.

Nội dung điều tra dịch tễ

– Trong 14 ngày gần nhất có tiếp xúc gần (sống cùng nhà, học cùng lớp, sinh hoạt chung, tiếp xúc trực tiếp trong khoảng cách ≤1-2m, di chuyển trên cùng phương tiện…) với những người đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người nghi ngờ hoặc xét nghiệm “dương tính” với Covid-19.

– Tham vấn cán bộ y tế địa phương (xã, huyện) theo quy định để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ, trường hợp cần thiết thì mời cán bộ tuyến trên đến hỗ trợ.

3.2. Các xử trí sau khi điều tra dịch tễ.

 1. a) Trường hợp người nghi ngờ không có yếu tố dịch tễ

– Người phụ trách y tế phối hợp Cha mẹ trẻ mầm non, có biểu hiện sốt, ho, khó thở đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời, thực hiện việc ghi lại các thông tin vào sổ theo dõi sức khỏe giáo viên và học sinh .

– Giáo viên cho lớp học tập lại bình thường.

 1. b) Trường hợp người nghi ngờ có yếu tố tiếp xúc dịch tễ

– Vận chuyển đến cơ sở y tế để cách ly điều trị

Người phụ trách y tế phối hợp với trạm y tế xã hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương đưa người có biểu hiện nghi ngờ đến cơ sở y tế theo quy định để cách ly, điều trị; việc vận chuyển người nghi ngờ phải thực hiện theo quy định về phòng, chống lây nhiễm.

– Các biện pháp xử lý tại nhà trường

+ Đối với trường hợp có tiếp xúc gần thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương.

+ Thông báo cho toàn thể giáo viên, cha mẹ trẻ nghỉ học cho đến khi nhà trường có thông báo mới; thường xuyên liên lạc với gia đình trẻ để cập nhật tình hình sức khỏe của trẻ;

+ Khử khuẩn môi trường: Thực hiện khử trùng và xử lý môi trường ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

III. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TRƯỜNG HỌC

Triển khai các tiêu chí (thực hiện) để làm cơ sở đánh giá mức độ an toàn của các nhà trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi trẻ đi học trở lại, cụ thể:

 1. Nhóm tiêu chí trước khi học sinh đến trường

Tiêu chí 1. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm vệ sinh môi trường, khuôn viên trường học, lớp học, bảo đảm công tác an toàn thực phẩm, y tế tại trường học (thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nước uống, nơi rửa tay bằng nước sạch), chú ý đến các yếu tố liên quan đến người khuyết tật.

Tiêu chí 2. Có xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và thực tiễn công tác đáp ứng phòng, chống dịch, bệnh.

Tiêu chí 3. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh của nhà trường thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường.

Tiêu chí 4. 100% học sinh và cán bộ, giáo viên thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường.

Tiêu chí 5. Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Tiêu chí 6. Có nhân viên y tế trường học, phòng cách ly, phòng y tế đảm bảo theo quy định, có tổ chức tư vấn tâm lý học đường

Tiêu chí 7. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh, cán bộ, giáo viên về quy trình phòng, chống dịch bệnh và xây dựng phương án xử trí trường hợp có sốt, ho, khó, thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học.

 1. Nhóm tiêu chí khi học sinh đến trường

Tiêu chí 8. Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên được đo thân nhiệt trước khi vào trường (lớp học).

Tiêu chí 9. Bảo đảm 100% học sinh (đối với trường mầm non và tiểu học) được đón và giao nhận tại khu vực cổng trường, học sinh trường trung học cơ sở, trung học phổ thông (đo thân nhiệt).

Tiêu chí 10. Đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng học, lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tại nhà trường theo quy định của Chính phủ.

Tiêu chí 11. Thực hiện đầy đủ theo quy định việc lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi lần đưa đón theo quy định, đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian ở trường.

Tiêu chí 12. Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Tiêu chí 13. Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của nhà trường thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

 1. Nhóm tiêu chí khi học sinh kết thúc buổi học

Tiêu chí 14. Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên đảm bảo giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang từ khi rời trường trở về nhà.

Tiêu chí 15. Bảo đảm 100% học sinh (trường mầm non và tiểu học) được nhà trường bố trí giao nhận đủ.

 1. Hướng dẫn đánh giá và kết luận mức độ an toàn
 2. 1. Mức đánh giá và độ an toàn của trường học

Mỗi tiêu chí được đánh giá ở 2 mức: Đạt và không đạt.

– Số tiêu chí đạt càng nhiều, thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn, ngược lại số tiêu chí không đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng thấp, trường học càng không an toàn.

 1. 2. Phương pháp đánh giá và xếp loại mức độ an toàn

– Đánh giá lần lượt theo từng tiêu chí; các tiêu chí đạt khi và chỉ khi các nội hàm của tiêu chí đều đạt.

– Xếp loại mức độ an toàn

 1. a) Đạt từ 11 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt thì trường học được đánh giá đạt mức độ: Thực hiện tốt, trường học an toàn. Khuyến nghị: Thường xuyên kiểm tra để duy trì các tiêu chí đạt.
 2. b) Đạt từ 8 đến 10 tiêu chí, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt thì trường học được đánh giá đạt mức độ: Thực hiện khá, trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt.
 3. c) Đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trường học được đánh giá đạt mức độ: Thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.
 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trường: Chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, theo dõi tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch này; từng thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các bộ phận trực thuộc tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm theo dõi thường xuyên tổ chức thanh kiểm tra công tác triển khai thực hiện. Căn cứ các nội dung của kế hoạch và tình hình thực tế triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp, hiệu quả tại đơn vị,

– Ban giám hiệu bố trí đủ nguồn lực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và nội dung kế hoạch này về công tác phòng, chống dịch; đặc biệt triển khai thực hiện các tiêu chí bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức tự đánh giá.

 1. CÔNG TÁC BÁO CÁO

Thực hiện báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh về Phòng GDĐT nơi nhận: Ông Hồ Văn Minh, bộ phận hoạt động ngoại khóa; e-mail: minhhv@btu.sgdbinhduong.edu.vn.

 1. KINH PHÍ

Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, căn cứ diễn biến, tình hình dịch bệnh tổng hợp nhu cầu kinh phí bổ sung cho kế toán phòng GDĐT

 

Trên đây là kế hoạch đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch của trường MN Hoa Anh Đào, đề nghị CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc đúng và đầy đủ nội dung kế hoạch này./.

 

Nơi nhận                                                                                                    TRƯỞNG BAN

– Bộ phận MN PGD

– Bộ phận HĐNK

 Lưu: VT, BCĐ Phòng chống bệnh.

 

 

 

                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              Nguyễn Thị Thanh Loan