BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Năm học 2020-2021

Tháng Hai 20, 2021 8:58 sáng
PHÒNG GD&ĐT BẮCTÂN UYÊN

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập –  Tự do – Hạnh Phúc

 
   

 

 

 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Năm học 2020-2021

 
 

 

 

 

Căn cứ công văn số 38/PGĐT-HĐNK ngày 03/02/2020 của Phòng Giáo dục về việc triển khai chỉ thị 06/CT-TTG ngày 31/01/2020 của Thủ tướng chính phủ và cho học sinh nghỉ học, đề công văn số 38/PGĐT-HĐNK ngày 03/02/2020 của Phòng Giáo dục về việc triển khai chỉ thị 06/CT-TTG ngày 31/01/2020 của Thủ tướng chính phủ và cho học sinh nghỉ học, đề phòng chống dịch bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; và công văn 34/PGDĐT-TVTB ngày 31/01/2020 của Phòng về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ văn bản số số 165/PGDĐT-HĐNK ngày 20/8/2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo Bắc Tân Uyên về việc thực hiện công văn số 3959/UBND-VX ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm hiện nay;

Nay Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

STT HỌ VÀ TÊN CV/CQ-Đ.THỂ CV/ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG
1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

Nguyễn Thị Thanh Loan

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Thu Tuyết

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Bích Ly

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Trâm Oanh

 

 

 

 

 

Phùng Thị Kim Nhung

 

 

 

 

Phan Yến Linh

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Oanh Oanh

 

 

 

 

 

 

 

Đào Trường Khang

 

 

 

 

 

 

Đoàn Quốc Hiến

 

 

 

 

 

HT

 

 

 

 

 

 

 

PHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTCĐCS

 

 

 

 

 

 

Phó CTCĐCS

 

 

 

 

 

Bí thư đoàn TN

 

 

 

 

 

TT Cấp dưỡng

 

 

 

 

TT khối NT-M

 

 

 

 

 

 

TT khối Chồi

 

 

 

 

 

 

 

TT khối Lá

 

 

 

 

 

 

NV Bảo vệ

 

Trưởng ban

 

 

 

 

 

 

 

Phó.ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên

 

 

 

 

 

 

Thành viên

 

 

 

 

 

Thành viên

 

 

 

 

 

Thành viên

 

 

 

 

Thành viên

 

 

 

 

 

 

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên

 

 

 

 

 

 

Thành viên

 

 

-xây dựng kế hoạch triển khai các công văn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Chịu trách nhiệm chung theo dõi việc thực hiện.

 

-Phổ biến những kiến thức về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc GV vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp.

 

Tuyên truyền dán áp phích, phối hợp với y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra giám sát theo dõi đôn đốc GV vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp.

 

Chịu trách nhiệm vận động, theo dõi đôn đốc GVNV vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn viên trường và trong, ngoài lớp.

 

Chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc CĐV vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn viên trường và trong, ngoài lớp

 

– Chịu trách nhiệm vận động ĐTN thực hiện vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn viên trường và trong, ngoài lớp

 

-Chịu trách nhiệm đôn đốc các thành viên trong tổ Cấp dưỡng vệ sinh sạch sẽ bên trong và ngoài nhà bếp.

 

-Chịu trách nhiệm đôn đốc giám sát các thành viên trong khối Nhà trẻ-Mầm thường xuyên về công tác vệ sinh bên trong, ngoài lớp, rữa đồ chơi của trẻ.

 

-Chịu trách nhiệm đôn đốc giám sát các thành viên trong khối Chồi thường xuyên về công tác vệ sinh bên trong, ngoài lớp, rữa đồ chơi của trẻ.

 

-Chịu trách nhiệm đôn đốc giám sát các thành viên trong khối Lá thường xuyên về công tác vệ sinh bên trong, ngoài lớp, rữa đồ chơi của trẻ.

 

-Trực cổng, phát cỏ, chăm sóc cây kiểng xung quanh trường.

 

 

 

            Các thành viên trong Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Trưởng ban theo bảng phân công trên.

 

     TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Thị Thanh Loan