MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO ĐẠT CHUẨN QG MỨC ĐỘ I GIAI ĐOẠN 2018 – 2023

Tháng Ba 26, 2018 9:32 sáng

IMG_7654 IMG_7653 IMG_7654 IMG_7659 IMG_7660 IMG_7673 IMG_7681 IMG_7682 IMG_7688 IMG_7703 IMG_7713 IMG_7730 IMG_7733 IMG_7736 IMG_7743 IMG_7744 IMG_7750